dinsdag 11 september 2012

Opinie: Alleen politieke heldenmoed kan Nederland en Defensie redden

Door Jeroen Meijer*

Defensie staat op geen enkele verkiesbare plek meer. Waarom zouden we ons nog druk maken over zo iets zinloos als een dure defensieorganisatie? Hebben we die nog wel nodig? Het lijkt erop dat het merendeel van stemmend Nederland deze vragen negatief beantwoordt. Terecht. Want wordt de kiezer in het dagelijks leven niet met veel directere zorgen geconfronteerd? Oplopende ziektekosten, toenemende werkeloosheid, een eurocrisis die elke dag de voorpagina's siert.

De logica dat ondanks de beleving van de kiezer toch in defensie moet worden geïnvesteerd, vraagt om politiek leiderschap en lef. Want op dat bestuurlijke niveau moeten de echte keuzes worden gemaakt. Met straks een nieuw mandaat om Nederland vier jaar lang richting te geven zullen Regering en volksvertegenwoordiging het politieke lef moeten hebben om aan Nederland duidelijk te maken dat Nederland de praktische en morele plicht heeft om actief bij te dragen aan een stabiele wereld. Een professionele, met voldoende en kwalitatief hoogwaardige mensen en middelen uitgeruste defensieorganisatie is daarvoor bitter noodzakelijk. En dat is iets heel anders dan de huidige extreme onderinvestering in Defensie, die nog maar één kant uit wijst: sluit de poorten maar Defensie.

In mijn werk als internationaal risicomanagementadviseur, werkend vanuit Washington DC, help ik bedrijven om actief de bedreigingen en de daaruit voortvloeiende risico's in hun internationale activiteiten te onderkennen en te managen. Of dat nu gaat om de dreiging van politieke onrust in de Arabische wereld voor hun mensen en operaties, het risico van kidnapping en afpersing door Mexicaanse kartels, aanvallen van Somalische of Nigeriaanse piraten, of de grootschalige door overheden gesponsorde industriële spionage en diefstal van intellectuele eigendommen in het Verre Oosten. Welke vier factoren herken in mijn werk als ik het koppel aan de noodzaak voor Nederland om een hoogwaardige defensieorganisatie te hebben?

Ten eerste zie ik elke dag dat de wereld een steeds onrustiger plek wordt. Nederlandse bedrijven worden in hun opdracht om geld te genereren voor de BV Nederland gedwongen steeds vaker te opereren in gebieden waar ik de politieke en veiligheidsrisico's zienderogen zie groeien. En er is helaas geen enkele internationaal politieke trend die het tegendeel belooft. Ten tweede zie ik dat Nederlandse bedrijven daarin niet alleen staan. Dit geldt namelijk voor Westerse bedrijven in het algemeen, die immers voor hun groei steeds afhankelijker worden van de niet-Westerse markten. Vaak kunnen zij geen groei meer halen uit die oh zo veilige en bekende interne markten. Ten derde zie ik dat het succesvol kunnen handhaven van de benodigde vrije stromen van goederen en mensen vraagt om gegarandeerde vrije en veilige doorvaart en toegang tot markten. Hugo de Groot's "mare liberum" is vandaag de dag nog net zo actueel als toen hij het iets meer dan 400 jaar geleden schreef. En ten vierde zie ik dat de Verenigde Staten al langere tijd een onevenredig groot aandeel hebben gehad in de investeringen in internationale veiligheid, met een Defensiebudget dat op dit moment goed is voor ongeveer 60% van de wereldwijde defensie-uitgaven!

Wat voor conclusies trek ik hieruit deze vier factoren? Om de economische groei te kunnen waarborgen die nodig is om op lange termijn aan de wensen van de Nederlandse kiezer tegemoet te kunnen komen, zal Nederland met haar Westerse geestverwanten en bondgenoten bereid en in staat moeten zijn om internationale stabiliteit en daarmee de economische en politieke bondgenootschappelijke belangen politiek en militair waar ook ter wereld te beschermen. Die lasten zullen evenredig gedragen moeten worden, niet alleen binnen de Europese ruimte, maar ook in balans met de Amerikaanse inspanningen.

Als de nieuwe regering en volksvertegenwoordiging niet het politieke lef hebben om de investeringen in Defensie drastisch op te schroeven en in balans te brengen met de internationale werkelijkheid, moeten we niet verwachten dat anderen bereid zijn de kolen voor ons uit het vuur te halen. Het is daarmee niet 'slechts' een keuze voor het voortbestaan van de Nederlandse defensieorganisatie, maar nog veel fundamenteler. Het is een keuze voor het voortbestaan van het Nederland waar we van houden, namelijk een land dat zichzelf na de Tweede Wereldoorlog diep geworteld heeft in de internationale gemeenschap en daar haar grote successen door vorm heeft weten te geven. Ik ga 12 september zeker stemmen, er staat ongelofelijk veel op het spel!

* Oud-marineofficier

(Defensie weblog, 11 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten