donderdag 27 september 2012

11 Air Manoeuvre Brigade slaagt voor 'NAVO-examen'
11 Air Manoeuvre Brigade, een samengestelde eenheid van infanterie- en helikoptereenheden, heeft opnieuw bewezen operationeel inzetbaar te zijn. Tijdens de internationale oefening Peregrine Sword in het Duitse Wildflecken, onder leiding van het Duits-Nederlandse Legerkorps, slaagde de eenheid voor zijn ‘NAVO-examen’.

“Van soldaat tot generaal, iedereen is beproefd in deze oefening. Alle manieren van inzet binnen air manoeuvre zijn aan bod gekomen. Niet alleen het uitvoeren van daadwerkelijke operaties, maar ook stafprocedures en besluitvorming”, vertelt brigadegeneraal Nico Geerts, de commandant van 11 Air Manoeuvre Brigade, samengesteld uit 11 Luchtmobiele Brigade en het Defensie Helikopter Commando. Samenwerking was het speerpunt van de oefening. De brigade heeft bewezen alle facetten te beheersen van infanterieoptreden vanuit de lucht ondersteund met transport- en gevechtshelikopters.

Tijdens de oefening is een nieuw verbreed operationeel concept beproefd. Voor het zogeheten gemotoriseerd optreden, beschikten 2 infanteriecompagnieen over bushmasters waardoor zij grotere gebieden konden stabiliseren. Daarnaast is samengewerkt met het Korps Commandotroepen in een Special Operations Task Group, waarbij commando’s doelwitten markeerden voor het 155mm-geschut pantserhouwitser.

3D-aanpak
Op logistiek en geneeskundig gebied werd ook geoefend. Zo vlogen de helikopters medische evacuaties en bij een tactical air landing operation werden met commando’s burgers geëvacueerd. Bij een overleg van inheemse leiders toetsten instructeurs de ‘diplomatieke vaardigheden’ van de rode baretten. De in Afghanistan beproefde 3D-aanpak, development, diplomacy en defence, speelde een centrale rol.

“Militaire operaties hebben meer kans van slagen wanneer ook op economisch, politiek en sociaal niveau wordt ingegrepen”, zegt politiek adviseur Sanne Kaasjager afgevaardigd door  het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Het trainen van militairen in de samenwerking met burgers, civiele instanties en andere ‘spelers’ bij conflicten is van groot belang.”

De sleutel
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp blikt tevreden terug op de behaalde resultaten van Peregrine Sword. “Onze eenheden moeten klaar staan voor inzet, wat de opdracht ook is, in het buitenland of in Nederland. Samenwerken is daarbij de sleutel. Samen plannen en uitvoeren; met civiele instanties, maar ook met andere landen. We kunnen het niet alleen. Daarbij is een samenhangende aanpak noodzakelijk. Alleen dan kunnen we succesvol zijn.”

Zo trad voor het eerst een gecombineerde Nederlands-Duitse artillerie- en luchtverdedigingseenheid op. Die gaf onder meer vuursteun met hun pantserhouwitsers. Er bestaan plannen deze samenwerking in de toekomst uit te bouwen.

(ministerie van Defensie, 27 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten