zondag 9 september 2012

Bataljons Nationale Reserve bundelen krachten

Het aantal bataljons van het Korps Nationale Reserve is dit weekend met militair ceremonieel teruggebracht van vijf naar drie. Vrijdag gingen op het marktplein in Steenwijk twee bataljons over in het nieuwe 10 Natresbataljon. Zaterdag gingen er op de Markt in Delft nog eens twee op in 20 Natresbataljon.

Met de integratie verdwijnen tientallen beroeps- en reservistenfuncties binnen de stafdetachementen van de bataljons, waarmee het bijdraagt aan de bezuinigingsmaatregelen binnen Defensie.

Drie regio’s
Het samensmelten van de bataljons heeft ook te maken met een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de landmachtbrigades verantwoordelijk zijn voor ‘hun’ gebied in Nederland. Vanuit de functie van Regionaal Militair Commandant beschikt elke gevechtsbrigade nu over 1 direct inzetbaar Natresbataljon:

10 Natresbataljon (zes compagnieën) valt onder 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte;
20 Natresbataljon (zes compagnieën) valt onder 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen;
30 Natresbataljon (vijf compagnieën) valt onder 13 Gemechaniseerde Brigade in Oirschot.  De bataljons bestaan elk uit zo’n 1.000 uit mannen en vrouwen (reservisten) die, naast hun functie in de burgermaatschappij, werkzaam zijn als militair. Zij kunnen worden ingezet voor het bewaken en beveiligen van belangrijke militaire of civiele objecten in Nederland, zoals (lucht)havens en energiecentrales. Daarnaast verlenen de bataljons militaire bijstand in het kader van openbare orde en veiligheid en bieden ze hulp tijdens grote calamiteiten.

(ministerie van Defensie)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten