vrijdag 7 september 2012

Defensie, scholen en bedrijfsleven zoeken samen techneuten

Defensie, Regionale Opleidingscentra (ROCa) en het bedrijfsleven slaan de handen ineen om jongeren op het VMBO te enthousiasmeren voor een baan in de techniek. Gisteren kwam de 'gouden' driehoek samen op ROC Zadkine in Rotterdam. "Ik geloof heilig in deze formule", liet Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp weten tijdens het bezoek aan de praktijklocaties van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa).

CDS Middendorp op het ROC Zadkine

De hele maatschappij zit te springen om goed opgeleide technici, zoals automonteurs, elektromonteurs en ICT’ers. Vanuit het gezamenlijk belang dat jongeren kiezen voor een techniekopleiding en na Defensie waardevol zijn voor het bedrijfsleven, gaan de 3 partijen regelmatig samen de boer op. Middendorp: "In de toekomst loopt 70% van onze instroombehoefte via VeVa. Defensie is een doorstroomorganisatie geworden. Jongens en meiden gaan een paar jaar bij ons aan de slag. Daarna heeft het bedrijfsleven vakmannen ter beschikking die orde en discipline kennen."

Techniekpremie VeVa
Defensie heeft ondanks de bezuinigingen ieder jaar weer een paar duizend jonge en goed opgeleide militairen nodig. Dat de behoefte aan technici hoog is, bevestigt de nieuwste maatregel: leerlingen VeVa-techniek die vanuit de vakrichtingen ICT, Bouw, Bedrijfsautotechniek en Mechatronica Defensie instromen maken vanaf 1 januari 2013  aanspraak op een jaarlijkse premie van € 2.500 bruto voor de duur van de dienverplichting. Dien je 4 jaar dan kan deze oplopen tot € 10.000.

ROC Zadkine
Zadkine is een van de grootste opleidingscentra voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland en heeft zich samen met het bedrijfsleven en collega-scholen ingezet voor het opleiden van technische vakmensen. Deze maand starten op de onderwijsinstelling 175 nieuwe studenten met de VeVa-opleiding in onder meer de richtingen grondoptreden, genie en bedrijfsautotechniek.

(ministerie van Defensie, 7 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten