woensdag 26 september 2012

Kamer bespreekt Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid

Om tot een open Europese defensie- en veiligheidsmarkt te komen, heeft de Tweede Kamer 26 september 2012 de Aanbestedingswet voor Defensie en Veiligheid behandeld. De wet biedt de Nederlandse industrie grotere kansen op andere Europese markten. Bovendien kan Defensie het materieel op een concurrerende markt tegen de laagste prijs en beste voorwaarden verwerven.

De Kamer toonde zich in meerderheid positief over de wet, maar vroeg de regering het belang van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie niet uit het oog te verliezen. De industrie staat voor de uitdaging zich voor te bereiden op een internationale markt met meer open concurrentie.

Belang defensie-industrie
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zegde mede namens minister Hillen van Defensie toe zich in te blijven zetten voor de Nederlandse industrie. De regering zal er op toezien of andere Europese landen de aanbestedingswet vaker buiten toepassing laten met een beroep op het nationale veiligheidsbelang dan Nederland dit zelf doet.

Promotie
De ministeries van Defensie en EL&I gaan regelmatig overleg voeren met bedrijven uit de defensie- en veiligheidssector over aanbestedingen. Verder zullen de ministeries samen met de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) de industrie blijven promoten op de Europese markt door handelsmissies en bezoeken aan defensiebeurzen.

Kansen MKB
De nieuwe richtlijn biedt ook het Nederlandse MKB meer kansen. Europese aannemers kunnen namelijk worden verplicht delen van de hoofdopdracht uit te besteden aan onderaannemers. Veel Nederlandse bedrijven werken als toeleveranciers voor grote defensieprojecten.

Richtlijn
De wet komt voort uit een Europese richtlijn voor een open en transparante Europese defensie- en veiligheidsmarkt. De invoeringsdatum van de Europese richtlijn is in augustus 2011 verstreken. Als Nederland hierover geen wetgeving invoert kan de Europese Commissie een dwangsom opleggen.

(Rijksoverheid, 26 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten