maandag 10 september 2012

SGP: "Nederland leeft in schijnveiligheid"

door Kees van der Staaij en Marcel de Haas

Onlangs werd bekend dat de terreurorganisatie al-Qaeda in Pakistan twee Somalische mannen heeft gerekruteerd om in Den Haag een aanslag te plegen. Ze kregen een wapentraining en hadden de opdracht in Den Haag een aanslag te plegen naar voorbeeld van de massale schietpartij in Mumbai in 2008. Intussen zien we in de verkiezingsprogramma’s dat Defensie weer een aantrekkelijk doelwit is voor verdere bezuinigingen. De wereld wordt er niet veiliger op. Integendeel. Met de kortingen op Defensie wordt Nederland kwetsbaarder voor terreuraanslagen en andere bedreigingen. Om onze veiligheid niet verder aan te tasten, pleit de SGP al jarenlang voor stopzetting van de voortgaande bezuinigingen.

Minister van Defensie Kamp stelde destijds dat de verdediging van Nederland begon in Afghanistan. Het ter plekke keren van de dreiging van terreuraanslagen van al-Qaeda, met militaire operaties tegen de Taliban – de ‘gastheer’ van deze terreurorganisatie – bevorderde ook de nationale veiligheid van Nederland. Onze krijgsmacht heeft dat gedaan door jarenlang en stevig aanwezig te zijn in de Afghaanse provincie Uruzgan. Die wal tegen terreur heeft meer dan 20 Nederlandse militairen het leven gekost.

Inmiddels zien we dat ons land niet meer in staat is om zo’n troepenmacht in te zetten in het buitenland. In de in dit voorjaar gesneuvelde coalitie zaten partijen die in hun verkiezingsprogramma’s beloofden de krijgsmacht te ontzien. Desondanks is Defensie in de voorbije jaren 1 van de 8 miljard van het budget kwijtgeraakt. Duizenden militairen raken hun baan kwijt, uniek materieel (zoals de tanks) zijn afgestoten, en de opvolger van de F-16 zal waarschijnlijk pas worden aangeschaft als deze jager vanzelf uit de lucht komt vallen van ouderdom. Volgens de veiligheidsstudie van Defensie zat Nederland tot voor kort op de eerste rang met buitenlandse militaire inzet – vergelijkbaar met Frankrijk, Engeland en Duitsland. Nu zijn we door de drastische kortingen beland op het niveau van België minus. Dat we niet meer haantje de voorste willen spelen is een politieke keuze, maar de eigen veiligheid verkwanselen is risicovol.

De verkiezingsprogramma’s van zowel rechts als links – CDA, PVV, PvdA, GroenLinks, D66 en SP – pleiten voor verdere kortingen op Defensie oplopend tot maximaal anderhalf miljard Euro. Zij zijn een weerspiegeling van de gevoelens in de maatschappij. Nederland leeft echter in de waan van schijnveiligheid. De Russen vallen ons niet meer aan en onze externe veiligheid ligt niet onder vuur, zo is de gedachte bij de bevolking. Het enige waar we ons druk om maken is de veiligheid op straat.

Dat is allemaal best begrijpelijk. Maar het voorbeeld van de opgepakte al-Qaeda terroristen in Pakistan geeft aan dat dit gevoel van onaantastbare veiligheid schone schijn is. Ook de dit voorjaar bij Instituut Clingendael verschenen ‘Strategische Monitor’ geeft aan dat de wereld er niet veiliger op wordt. Maar omdat het hier niet om directe militaire dreigingen gaat – zoals die van de Sovjetunie tijdens de Koude Oorlog – ligt niemand er wakker van. Wie de kranten goed leest moet die dreigingen echter onderkennen. Dikwijls gaat het om dreigingen die onze economie kunnen raken, een van de pijlers onder onze vrije westerse samenleving.

Een paar voorbeelden. De piraterij bij Somalië die onze handelsvloot bedreigt. Cyberaanvallen – mogelijk uit Rusland en China – kunnen onze digitale systemen platleggen en zo zware economische schade veroorzaken. Iran en Noord-Korea zijn waarschijnlijk bezig met het ontwikkelen van kernwapens. Verder is Rusland bezig met een gigantische herbewapening. Een gemoderniseerd Russisch leger zal weliswaar voor de NAVO en ons geen bedreiging gaan vormen, maar mogelijk wel voor voormalige Sovjetrepublieken als Georgië en Azerbeidzjan. Om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas ontwikkelt de EU met deze Kaukasische staten alternatieve pijpleidingen. Die Westerse energiebelangen kan het Kremlin bedreigen met modern wapentuig. Kortom, de feiten tonen aan dat er slechts sprake is van schijnveiligheid. Zeker politieke partijen zouden dat moeten beseffen en er consequenties aan verbinden.

De SGP vindt een goed leger, voorzien van goed materieel, van het grootste belang voor onze nationale veiligheid. Tegen die achtergrond is het onbegrijpelijk dat er al jaren fors wordt gekort op de krijgsmacht. De SGP vindt dat de kritieke grens al is bereikt. De economische en financiële crises kunnen negatieve gevolgen hebben voor de politieke en sociale stabiliteit in de wereld. Defensie moet dan ook worden ontzien bij de aanstaande bezuinigingsrondes. Er moet juist meer geld komen voor investeringen in een goede krijgsmacht. De SGP heeft daarom 150 miljoen extra begroot voor het defensiebudget. Met extra geld wil de SGP een halt toeroepen aan de afbraak bij Defensie. Onze veiligheid is te kostbaar om erop te beknibbelen.

Kees van der Staaij, lijsttrekker SGP
Marcel de Haas, luitenant-kolonel b.d. en kandidaat SGP

(Dagelijkse Standaard.nl, 10 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten