woensdag 5 september 2012

De andere kant van de medaille

(weblog Commandeur Ben Bekkering, commandant Task Force 508)

commandeur Bekkering
Eerder deze week werden 6 van piraterij verdachte personen overgedragen van Hr. Ms. Rotterdam aan de autoriteiten van de Seychellen. Zij waren door het vlaggenschip van NATO Task Force 508, Hr. Ms. Rotterdam op 13 augustus bij de bevrijding van de dhow Burhan Noor aangehouden. In de 2 daaropvolgende weken, werkten veel mensen in verschillende ministeries, hoofdkwartieren en ambassades hard om een passend vervolg te vinden. Het resultaat was een overeenkomst om de 6 van piraterij verdachte Somaliërs te laten berechten in de Seychellen.

Vitale elementen
De marine-inzet, de Best Management Practices van koopvaarders, geëmbarkeerde beveiligingsteams en het robuuste systeem van vervolging zijn stuk voor stuk vitale elementen van de internationale campagne om een einde te maken aan piraterij in de wateren rond de Hoorn van Afrika.

Ik geef leiding aan het NAVO-deel van die marine-inzet. Die lijkt op het eerste gezicht duidelijk. We zijn hier om piraten te vangen, het liefst voordat ze zelfs maar in de buurt komen van koopvaardijschepen. Door dat te doen, verzekeren we de veilige doorvaart en toegang tot havens voor koopvaardijschepen. Dit zijn kritische vereisten voor de internationale handel en dus onze wereldeconomie.

Druk
Het succes van de antipiraterij zet druk op ze. Maar die druk, en dus het succes, is nog steeds omkeerbaar. Dus is het noodzakelijk om mogelijkheden te zoeken om (blijvende) effecten verder te verankeren. Als we op zee de druk hebben opgevoerd, is het logisch ook te kijken naar de druk op het land. Immers, piraten ervaren in sommige delen van Somalië nog steeds een redelijke mate van bewegingsvrijheid. Door het de piraten op het land moeilijker te maken, wordt het lastig voor ze om zich voor te bereiden voor een vertrek naar zee. Samenwerking met de autoriteiten in Somalië is dan wenselijk. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de rechtsorde en de veiligheid op land. Maar wellicht zijn er ook mogelijkheden waar wij kunnen bijspringen.

Veilig en beveiligd

Hr. Ms. Rotterdam
Een veilige en beveiligde zee zal niet alleen de internationale handel toestaan om ongehinderd te passeren, maar ook de regionale en lokale handel zal aantrekken. Het heropenen van de eens winstgevende visfabrieken en het herstellen van het eens florerende handelssysteem dat was gebaseerd op de dhow zijn slechts 2 voorbeelden van wat een veilige en beveiligde omgeving kan opleveren. Wat ook helpt is als piraten in de gevangenis terechtkomen. Nu ziet de bevolking te vaak dat ze met piraterij wegkomen, grote sommen geld overhouden en met hun levensstijl gemeenschappen ontwrichten. Eenmaal in de gevangenis zal het de mythe ontkrachten dat ‘piraterij loont’.

Promotie van economische activiteit, veiligheid op de kust en het verlenen van diensten zijn primair niet de activiteiten die door Naval Task Force alleen kan worden bereikt. Andere organisaties zijn wellicht beter geschikt. Wat we wel kunnen doen is omstandigheden creëren, binnen de eigen middelen en mogelijkheden, om een begin te maken wanneer dat voor anderen nog niet mogelijk is.

Sleutel tot gezamenlijk succes
De laatste maanden hebben schepen van Task Force 508 veel lokale schepen benaderd. De RHIB’s en andere kleine boten van NAVO’s Ocean Shield, de antipiraterijmissie, zijn een bekend verschijnsel geworden in de kustwateren, voor zowel de lokale vissers als ook voor de regionale handelaren (meestal van de VAE (Verenigde Arabische Emiraten), Jemen en Oman). Dit heeft in toenemende mate de waardevolle uitwisseling van informatie mogelijk gemaakt en resulteerde vervolgens in een ontmoeting met een groot aantal van de dorpsoudsten, welke allen afkomstig waren uit de Bari-regio. Gedurende deze ontmoeten was ik in de gelegenheid om te luisteren naar hun zorgen, wensen en waardering. Van mijn zijde kon ik uitleggen wat we doen, waarom we dat doen en hoe we het doen. Samen zijn wij overeengekomen dat piraterij zowel de internationale ontwikkelingen als de regionale en lokale ontwikkelingen tegenhouden. We zijn ook overeengekomen dat de sleutel tot het gezamenlijke succes gevonden moet worden in samenwerking en het uitwisselen van informatie.

Medische assistentie
Gisteren heeft Hr. Ms. Rotterdam een medisch assistentieprogramma uitgevoerd op zee voor de afgelegen dorpen van Bandar Murcayo en Xhabo. Weer een stap in het geleidelijke proces om de kustregio te betrekken in de antipiraterij inspanningen. Meer dan 150 dorpelingen werden door de doktoren gezien, met veel gelukkige gezichten van de patiënten en de medici als resultaat. Het werd opgemerkt door de lokale mensen dat NAVO en de internationale antipiraterij inspanningen er niet zijn om Somalische vissers van zee te jagen, zoals vaak door piraten is verklaard.

Dak
De moesson staat op het punt om op te houden. Piraten zullen hun kansen opnieuw gaan zoeken. Op zee zullen we goed uitkijken, de druk op het systeem houden en de piraten weghouden van de koopvaarders. Langs de kust zullen we proberen te voorkomen dat piraten handelaren en vissers dwingen hen met hun dhow te transporteren naar hun jachtgebied. Op de kust hoop ik dat piraten geconfronteerd worden met dorpelingen die genoeg hebben van piraten. Dorpelingen, die voelen dat hun rol door de internationale gemeenschap wordt erkend, die informatie delen en zo ook kunnen gaan profiteren van het steeds verder terugdringen van de piraterij. Zoals een van de dorpelingen mij vertelde: “Als je dak lekt, kun je een emmer plaatsen, de vloer dweilen, maar uiteindelijk moet je het dak op om het lek te dichten.” De emmers zijn er, de dweilen hebben we toch wel en we zitten op het dak. Tijd dus om nu het dak te reparen. Met hulp vanuit zee. Om te beginnen.

(Koninklijke Marine, 5 september 2012)

(voor eerdere blogs van commandeur Bekkering, klik hier)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten