donderdag 27 september 2012

311 Squadron opgeheven

Het 311 Squadron is niet meer. Commandant Vliegbasis Volkel kolonel vlieger Peter Tankink heeft vandaag het commando over de F-16 eenheid teruggegeven aan Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Sander Schnitger.

"Ik spreek mijn grootste respect voor u uit, voor de wijze waarop u ook in deze laatste fase uw taken heeft uitgevoerd" zei Schnitger tegen het verzamelde personeel van de eenheid. "Ik realiseer me dat u een moeilijke en onduidelijke tijd tegemoet gaat. Weet dat ik vanuit mijn positie er alles aan doe om ervoor te zorgen dat u allemaal goed ondergebracht wordt. Ik ben beperkt, maar zal geen kans onbenut laten."

Volgens luitenant-generaal Schnitger worden de gevolgen van de laatste bezuinigingsmaatregelen duidelijk zichtbaar. "Defensie is na twintig jaar non-stop bezuinigen, helemaal uitgeknepen. Opnieuw bezuinigen op Defensie is een groot risico voor onze veiligheid en welvaart. Wie zijn veiligheid en welvaart serieus neemt, neemt ook de krijgsmacht serieus", stelde hij.

De overhandiging van de eenheidsvlag markeerde het formele einde. Luitenant-kolonel Koen Deering gaf als laatste squadroncommandant van het 311 Squadron de vlag aan Tankink, die op zijn beurt het dundoek doorgaf aan de Commandant Luchtstrijdkrachten. Daarna maakten 8 F-16's  een fly-by. De opheffing van 311 is een gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die in de Beleidsbrief van 8 april 2011 werden aangekondigd.

Volgens Tankink heeft het squadron nog wel het 60-jarig bestaan kunnen vieren in 2011, maar kwam het opheffingsbesluit hard aan. "Gelukkig hebben allen nadat de eerste emoties waren gezakt de schouders eronder gezet en een prachtige reünie georganiseerd. Dat is de spirit van dit squadron: zo sterk als een adelaar." Hij sprak van een sober, maar waardig afscheid. "Ook al is 311 niet meer operationeel, uit de geschiedenis zal het nooit verdwijnen. Het was een prachtig squadron."

4 eenheden
Met het opheffen van de eenheid houdt de luchtmacht nog 4 F-16-eenheden over: het 322 en 323 op Vliegbasis Leeuwarden en 312 en 313 Squadron op Vliegbasis Volkel.

De jachtvliegtuigen van het 311 Squadron worden afgestoten. Voor het personeel wordt passend werk gezocht, binnen of buiten Defensie. Van de vliegers kreeg een aantal vorig jaar al, vooruitlopend op de opheffing, een zogenoemd 0-urencontract. Andere medewerkers hebben de dienst al verlaten.

Historie
Het 311 Squadron was op 1 mei 1951 het eerste vliegende squadron dat op Vliegbasis Volkel werd opgericht. De eerste jaren werd er gevlogen met Thunderjets, daarna met de Thunderstreak. In 1965 maakte dat toestel plaats voor de Starfighter. In 1982 schakelde het 311 Squadron over op de F-16.

De adelaar in het embleem van het 311 Squadron symboliseert de vastberadenheid en snelheid in het uitvoeren van zijn opdrachten. De tekst "Ut Aquila Preadans" betekent: "Zoals een adelaar zich op z'n prooi stort", en geeft weer in welke geest het 311 Squadron zijn taken uitvoerde.

Toekomst
Dat de eenheid is opgeheven, betekent volgens Rolf de Winter van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en lid van de Traditiecommissie KLu niet dat er in de toekomst geen eenheid meer met die naam en dat embleem komt. Volgens hem is het mogelijk dat de Commandant Luchtstrijdkrachten na overleg met de Traditiecommissie ooit een nieuwe eenheid met dat nummer in het leven roept. De chef kabinet van luchtmachtbaas bewaart als voorzitter van de Traditieraad de vlag, het embleem en de wapenspreuk van de eenheid.

(ministerie van Defensie, 27 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten