zaterdag 1 september 2012

Actie tegen afbraak Defensie heviger

door Arie Booy

DEN HELDER - ‘Het besef, dat verder bezuinigen op Defensie niet meer te doen is zonder fatale aantasting van haar slagkracht, moet in brede lagen van de maatschappij doordringen’. Was getekend: Hein van Ameijden, algemeen directeur van scheepsbouwer Damen.

Ameijden reageert met deze mededeling op een poging van vakbondsleden om een protestpagina in de krant te laten sponsoren door grote bedrijven. De Helderse afdeling van de vereniging van marineofficieren grijpt alles aan om in deze verkiezingstijd haar boodschap over het voetlicht te brengen.

“Je ziet het steeds vaker dat belangengroepen een hele pagina in de krant kopen om de bevolking te mobiliseren”, zegt bestuurslid Hennie van Wilgenburg. “Daarom heb ik een aantal bedrijven die werken voor de Koninklijke Marine gevraagd ons te helpen dit doel te bereiken.” Namens Damen Naval Shipbuilding stelt directeur van Ameijden sympathiek te staan tegenover het doel van de actie, maar: “Het is de vraag of het middel van een petitie met advertentie blijvend effect zal sorteren. Het lijkt mij zinvoller als u met uw sympathisanten van binnenuit een bewustwordingsproces op gang brengt.”

De door KVMO-voorzitter Rob Hunnego in het leven geroepen petitie ‘Handen af van Defensie’ in momenteel door ruim tienduizend mensen getekend. Alle officieren van de krijgsmacht – en dat is uniek – komen in verzet tegen verdere bezuinigingen.

Desastreus
Veel werknemers van Defensie stemmen steevast VVD. Maar hoewel die partij stelt niet op de krijgsmacht te bezuinigen, geldt dat niet voor de coalitiepartners. KVMO-bestuurder Hennie van Wilgenburg heeft de defensieplannen van andere partijen op een rijtje gezet: “Ik vraag mij af of de VVD geloofwaardig blijft wanneer Rutte een nieuwe coalitie gaat leiden. Volgens het CDA kan er wel 0,1 miljard van Defensie af. De PvdA noemt 1 miljard en D66 0,5 miljard. Als je die bedragen meeneemt in de coalitievorming dan kan de uitkomst zijn dat de VVD gaat meewerken aan een bezuiniging van 500 a 600 miljoen euro. Dat is desastreus, want we hebben nu al grote moeite met het inpassen van de huidige bezuinigingsopdracht”.

Verzekering
Van Wilgenburg: “Wanneer PvdA-fractievoorzitter Samson te horen krijgt van het CPB dat bij het doorberekenen van het programma van de PvdA een miljard ontbreekt en meldt: ‘Kort dat maar op Defensie’, dan zegt dat heel veel over het onbegrip bij de nieuwe generatie politici over het belang van een voor haar taken berekend krijgsmacht. Bekend is ook dat GroenLinks, de SP en de PVV heel fors op de krijgsmacht willen bezuinigen. Het is daarom noodzakelijk om bij de politici en de kiezers over te brengen dat Defensie met 7 miljard op jaarbasis de goedkoopste verzekering voor het behoud van de Nederlandse verzorgingsstaat is. Het is dan ook niet zorg of Defensie, maar zorg en Defensie”, vindt hij.

Straaljagers
Minister Hans Hillen van Defensie zei begin deze week in Den Helder dat gebrek aan kennis over wat gaande is in de wereld zijn departement ook parten speelt: “Er wordt heel makkelijk gezegd: stop maar met de aankoop van die nieuwe straaljagers. Mensen hebben geen idee van de implicaties van zo’n besluit”. Van Wilgenburg vindt als oud-marineman dat vliegtuigen erg duur zijn: “In verhouding met schepen zijn het kostbare wapens. De marine in meer kostenefficiënt”.

(Helderse Courant, 1 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten