dinsdag 18 september 2012

Defensie: 'reorganisatie op koers'

Anderhalf jaar na het begin van de reorganisatie zijn veel maatregelen in gang gezet. Ondanks de omvang en de complexiteit van de reorganisatie, ligt Defensie op koers om de gestelde doelen te verwezenlijken.

In de Beleidsbrief “Defensie na de kredietcrisis” van 8 april 2011 is het traject uitgezet naar een kleinere krijgsmacht in goede conditie, gereed voor elke inzet binnen haar mogelijkheden.

Pijnlijk
Defensie gaat daarbij onmiskenbaar door een dal. De maatregelen die moeten worden uitgevoerd zijn pijnlijk. Eenheden zijn opgeheven, materieel en locaties worden afgestoten, ongeveer 12.000 banen verdwijnen en vanaf 2013 zullen ongeveer 6.000 medewerkers Defensie al dan niet gedwongen moeten verlaten.

Op orde
Defensie staat voor de uitdaging om onder een ongunstig gesternte voldoende richting, samenhang en focus te bewaren. De komende jaren zullen de herinrichting en de verkleining van de defensieorganisatie hun beslag krijgen en moet de krijgsmacht op orde worden gebracht.

Rapportage
Vandaag is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de reorganisatie en de krijgsmacht op orde. De rapportage is in de download te lezen.

Kamerbrief Reorganisatie Defensie en Krijgsmacht

(ministerie van Defensie, 18 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten