donderdag 13 september 2012

Ceremoniële ontbinding regimenten cavalerie in Den Haag

Met het ‘opleggen van de standaarden’ zullen zondag 16 september in Den Haag de cavalerieregimenten Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje worden ontbonden. Het is een gevolg van het afscheid van de tank als zwaarste manoeuvremiddel en het opheffen van de tankbataljons als gevolg van de bezuinigingen bij Defensie.

Het Regiment Huzaren van Sytsama en het Regiment Huzaren Prins van Oranje worden deze dag officieel ontbonden met groot ceremonieel in aanwezigheid van veteranen, oudgedienden en parate troepen. Ook het voltallige Cavalerie Ere Escorte zal met ongeveer 60 ruiters aantreden. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens en het Reünieorkest van het Trompetterkorps der Cavalerie.

Tijdens de ceremonie zullen de standaarden worden opgelegd, dat wil zeggen overgedragen aan Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal de Kruif. De tradities van de tankregimenten worden belegd bij het regiment Huzaren van Boreel. Dit regiment krijgt dan ook de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de tradities van het al eerder ontbonden regiment Huzaren Prins Alexander. Zo draagt ook bij de ontbonden regimenten een actief dienende commandant zorg voor gewonden, nabestaanden en veteranen. Vanuit de traditiehandhaving blijven de faciliteiten voor traditiehandhaving, reünies en herdenkingen voor de ontbonden regimenten van kracht.

Dit ceremonieel vindt plaats in Den Haag, toegankelijk voor het publiek, op de Lange Voorhout. De aanvang is 1300u, de ceremonie zal tot 1400u duren.

(ministerie van Defensie, 13 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten