maandag 18 juni 2012

Meer defensie is nodig, niet minder

Auteur: Frank Berkemeier

Wijze woorden van de voormalige Amerikaanse president. Er zijn er die Reagan nog steeds zien als een clown die de politiek in ging, deze lezers wil ik er graag op attenderen dat Reagan, met Thatcher, ervoor gezorgd heeft dat het einde van de koude oorlog een werkelijkheid werd.

Dat voor de oude vijand, het communisme, een nieuwe vijand, de extremistische islam, in de plaats kwam, dat had Reagan nooit kunnen bevroeden.

Het nadeel van het einde van de koude oorlog was, dat Nederland sindsdien bezuinigd heeft op defensie terwijl de dreiging niet is afgenomen, maar is toegenomen.  Een vreemde gedachtegang op zijn zachtst gezegd, daarbij kan worden opgemerkt dat iedere regerende politieke partij daar aan meedoet, ongeacht de ideologie van de partij. Neem de VVD, deze partij beloofde plechtig in het vorige verkiezingsprogramma dat er niet zou worden bezuinigd op defensie. Veel militairen stemden bij de vorige verkiezingen op de VVD, juist door die belofte. De VVD-belofte werd echter sneller dan het geluid gebroken toen de liberalen de regering van het Koninkrijk ter hand namen.  Veel militairen voelden zich dan ook, terecht, bedrogen door de VVD.

De PvdA onder Diederik Samsom is duidelijker. De sociaaldemocraten willen 1 miljard extra bezuinigen op defensie. Gisteren stelde de VVD voor om op OSW te bezuinigen, een storm van protest stak op en Nederland was te klein.  Gaat het echter om de veiligheid van Nederland en haar inwoners dan slapen daar de meeste PvdA'ers geen nacht minder om. Curieus.  Niet alle PvdA'ers zijn blij met deze extra bezuiniging. De powerplay en het doordrukken van de extra miljard bezuinigingen op defensie door Samsom wordt nu al het Samsom-dictaat genoemd.

Nederland en defensie zijn dus een huwelijk gesloten in de hel. Nederlanders hebben een natuurlijke afkeer van uniformen en wapens.  Dat werd onder meer duidelijk bij de presentatie van generaal Van Uhm tijdens zijn beroemde TEDx presentatie van 25 november 2011. Van Uhm betrad het podium in uniform met een automatisch wapen.  De stemming in de zaal sloeg om van een opgewonden stemming naar ongemakkelijke stilte.  Dat zegt veel, daar het punt dat generaal van Uhm wilde maken was dat het wapen een instrument is om vrede te brengen.  Een schijnbare tegenstelling.  Wapens zijn gemaakt om te doden, maar ook om iets af te dwingen. Vrede bijvoorbeeld.

Een soldaat die een wapen in handen heeft om vrede af te dwingen, of te doden, heeft training nodig. Veel training. Deze training kost geld, veel geld.  Dat is geen verloren geld, maar een investering in de veiligheid van Nederland en zijn inwoners. Deze investering geldt zowel voor personeel als voor allerlei wapensystemen die het de mannen en vrouwen van defensie mogelijk  moeten maken hun taak zo veilig mogelijk uit te voeren, deze investering geldt dus ook voor een JSF, voor velen controversieel, voor mensen met verstand van de materie een absolute noodzaak.

In een ideale wereld bestaan er geen conflicten en geen oorlog, de realiteit is echter een andere. Conflicten zijn grenzeloos, de vijand speelt niet volgens de regels, en worden dichtbij en op duizenden kilometers afstand uitgevochten.  Het feit dat deze strijd niet direct zichtbaar is, zegt niet dat hij niet bestaat. Om deze strijd te continueren is er geld nodig om defensie te versterken. Verder bezuinigen op defensie is crimineel wanneer men zich bedenkt dat het verdedigen van de Staat een kerntaak is.

De Britten hebben het goed begrepen. In het Verenigd Koninkrijk zijn pijnlijke beslissingen genomen op het gebied van defensie. Het huis is nu echter op orde en de Engelsen willen weer beginnen met investeren om hun strijdkrachten toekomstgereed te maken. De conservatieve minister van Defensie komt met  een plan om de nucleaire onderzeeërs te vervangen. De gevaren die de Engelse MinDef aan de horizon ziet zijn Iran, China en Rusland.

De Chinese generaal, militair strateeg en filosoof Sun Tzu zei: "Onkwetsbaarheid ligt in de verdediging, de mogelijkheid van een overwinning in de aanval."

Plato filosofeerde een grondbeginsel over oorlog en vrede dat later als volgt door Publius Flavius Vegetius Renatus werd beschreven:  "Si vis pacem, para bellum" (wanneer je vrede wenst, bereid je voor op oorlog).

(Liberale Media, 18 juni 2012)

1 opmerking:

  1. Volledig met de inhoud van het stuk eens. Al is de JSF voor mij niet per definitie het juiste toestel dat ook in de juiste aantallen gekocht kan worden voor het relatief "povere" budget dat er voor is gereserveerd. Pover? Ja, vergelijk het nl. maar eens met budgetten die andere landen voor hun jachtvliegtuigvervangers uittrekken zoals Noorwegen en Canada. Persoonlijk heb ik echter een voorkeur voor de bewezen kwaliteiten van de tweemotorige F-15SE of de Franse Rafale.

    Maar nogmaals de inhoud van het stuk onderschrijf ik verder vollledig.

    BeantwoordenVerwijderen