vrijdag 1 juni 2012

Defensie in het verkiezingsprogramma van het CDA

(...)
Wij willen via de NAVO wereldwijd bijdragen aan internationale missies en crisisbeheersing.

Wij zijn trots op onze krijgsmacht

(...)

• Grensoverschrijdende thema’s als energie, asiel en migratie, voedselzekerheid duurzaamheid, buitenlands beleid, defensie en het actief bestrijden van corruptie binnen de EU zijn andere Europese prioriteiten

(...)

DEFENSIE

• Nederland speelt een actieve rol binnen de NAVO, en in een veelheid van missies binnen diverse internationale kaders, onverminderd noodzakelijk voor bescherming van het grondgebied, wereldwijde verdediging van Nederlandse belangen en bevordering van de internationale rechtsorde.

• Om een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige krijgsmacht in stand te houden, zijn voldoende investeringen en duurzame financiering nodig. Verdere bezuinigingen op defensie tasten de veelzijdige inzetbaarheid en de noodzakelijke slagkracht van de krijgsmachten aan.

• De defensiesamenwerking met gelijkgezinde partnerlanden wordt voortgezet en uitgebreid, om te beginnen in Europa. Dat vergroot de slagkracht.

• De krijgsmacht zal ook worden ingezet voor de bestrijding van drugshandel, illegale immigratie, terrorisme en piraterij.

• Goed gemotiveerd, geoefend en opgeleid personeel — onontbeerlijk voor een
goed functionerende krijgsmacht — verdient de aandacht. Daartoe behoren ook goede zorg en nazorg.

• Defensie gaat een actiever reservistenbeleid voeren. Veteranen verdienen blijvende erkenning en waardering.

3 opmerkingen:

  1. Maar het is dus niet duidelijk of het CDA meer investeringen wil om deze taken uit te voeren of dat ze vinden dat er nog wel een half miljard af kan?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dat klopt - de 'doorberekening' van de verschillende beleidsplannen is nog niet bekend gemaakt. (defensie is daar uiteraard maar een onderdeel van)

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Ik zie bezuinigingen vertaald worden naar 'meer defensiesamenwerking'.

    BeantwoordenVerwijderen