maandag 4 juni 2012

Nieuwe veteranenwet 'mijlpaal voor veteranen'

De veteranenwet, die op initiatief van de Kamer tot stand is gebracht geeft de veteranen de erkenning en waardering die hen toekomt, schrijft minister Hans Hillen vandaag in Veteranennota 2011-2012. Hillen streeft ernaar het besluit dit jaar aan de Kamer aan te bieden. Met de inwerkingtreding van de wet worden 30.000 actief dienende militairen met uitzendervaring ook als veteraan aangemerkt. Daarnaast kunnen militairen die worden ingezet tegen terroristische acties in zowel Nederland of in het buitenland in de toekomst ook in aanmerking komen voor de status veteraan.

"Dat het is gelukt om een veteranenwet te realiseren is natuurlijk prachtig. De komende maanden zal mijn focus dan ook liggen op het implementeren van deze wet", aldus Defensieminister Hans Hillen.

De minister streeft ernaar om voor het notaoverleg Veteranen, dat aan het einde van de maand plaatsvindt, duidelijkheid te geven over de uitbetaling van de zogenoemde ereschuld, een schadevergoedingsregeling voor veteranen die tijdens operaties gewond raakten. In de Veteranennota meldt de minister ook dat zaterdag 30 juni voor de achtste keer de Nederlandse Veteranendag plaatsvindt. Deze dag staat geheel in het teken van de waardering en erkenning van veteranen. Het thema van dit jaar is ‘de veteraan in de samenleving’.

Verder schrijft de minister dat het Politie Veteranen Platform per 1 juli 2012 toetreedt als 43e lid van het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform. Het is de verwachting dat ook bij de douane, de spoorwegen, de GGD en de brandweer dergelijke veteranenverenigingen worden opgericht. Tijdens de veteranendag doet naast een detachement van de politie en douane ook een detachement van de spoorwegen mee.

Advies draaginsigne
Tevens kondigt de Minister in de nota aan dat hij voornemens is om een draaginsigne in te stellen voor de militairen die in de periode 23 mei tot en met 11 juni 1977 een einde hebben gemaakt aan de treinkaping bij de Punt of hebben deelgenomen aan de actie ter beëindiging van de gijzeling van een school in Bovensmilde. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zal adviseren over de vaststelling van de groep rechthebbenden.

Veteranennota 2011-2012
pdf, 17 pagina’s

(ministerie van Defensie, 4 juni 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten