donderdag 7 juni 2012

Vice-admiraal Wim Nagtegaal legt functie neer

De plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, vice-admiraal Wim Nagtegaal, die vrij was gemaakt voor de tijdige realisatie van een aantal doelstellingen uit de beleidsbrief van april 2011, is om hem moverende redenen tot het besluit gekomen zijn functie neer te leggen. Hij heeft dat heden kenbaar gemaakt.

VADM Wim Nagtegaal
(foto Defensie)
De taken van vice-admiraal Nagtegaal in zijn functie als PCDS/speciale opdrachten betreffen het bevorderen van de geplande verkoop van overtollig materieel naar andere landen, de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de herbelegging van het vastgoed bij Defensie en het oplossen van knelpunten in de materiële exploitatie. De eerste taak, verkoop van overtollig materieel, zal mede gelet op de aandrang van de Tweede Kamer om daarvoor speciaal een topfunctionaris voor aan te stellen, worden belegd bij een andere hoge militair. De taken op het gebied van herbelegging vastgoed en materiële exploitatie zullen worden belegd bij de onlangs aangetreden PCDS, luitenant-generaal Hans Wehren.

Vice-admiraal Nagtegaal werd na het vervullen van uiteenlopende operationele- en staffuncties bij de Koninklijke Marine en op het ministerie, op 27 augustus 2007 plaatsvervangend Commandant der Zeestrijdkrachten en vervolgens op 3 maart 2010 plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Als PCDS vervulde hij bij de voorbereiding van de besluitvorming over de beleidsbrief een wezenlijke rol.

De Minister respecteert het besluit waartoe vice-admiraal Nagtegaal is gekomen en spreekt zijn grote waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van vice-admiraal Nagtegaal in al die jaren dat hij de defensieorganisatie heeft gediend.

(ministerie van Defensie, 7 juni 2012)

2 opmerkingen:

 1. Wat de reden voor het vertrek van vice-admiraal Wim Nagtegaal ook is, het vertrek van deze marineman op de op één na hoogste post in de militaire leiding van ons land is niet zonder betekenis. Nu de partijprogramma’s weer uit de printers rollen en de verkiezingscampagnes op stoom beginnen te komen, is het tijd om de kiezers weer te bestoken met uitgesproken ideeën.

  De Partij van de Arbeid heeft in haar conceptverkiezingsprogramma de frontale aanval ingezet op defensie, maar in het bijzonder de Koninklijke Marine. De onderzeeboten moeten volgens de conceptschrijvers voorgoed verdwijnen. Het volledig in de Koninklijke Marine geïntegreerde Korps Mariniers zien deze plannenmakers het liefst zo snel mogelijk fuseren met het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele brigade. Het takenpakket van de vloot zien de schrijvers graag gereduceerd tot uitsluitend het beschermen van de koopvaardij.

  De Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten met een marinepak aan, kan mensen met dit soort ideeën moeilijk tot zijn politieke vrienden rekenen. Gelukkig is een topmilitair als Nagtegaal, met 37 dienstjaren, echt wel gewend om boven de partijen te staan, zoals van hem ook mag worden verwacht. Bovendien zijn er andere en ook grotere partijen met andere ideeën dan de PvdA. Maar een korte-termijneffect van het vertrek van Nagtegaal, terwijl de verkiezingsstrijd net begint, is dat dit de positie van de Koninklijke Marine op het hoogste niveau zeker niet sterker maakt.

  Iedereen weet dat conceptpartijprogramma’s slechts proefballonnetjes zijn om te testen op welke onderwerpen de publieke opinie het beste kan worden bespeeld. Niet alle onderwerpen kunnen er in worden benoemd, want daarvoor spelen er eenvoudig veel te veel zaken in onze samenleving. Het is voor programmaschrijvers de kunst om punten te kiezen waar het debat over gevoerd kan worden. Onderwerpen waarvan je mag aannemen dat er verschillen van inzicht over bestaan.

  Het prijsschieten op overheidsdiensten is dus weer begonnen en de PvdA kiest de Koninklijke Marine als target. Misschien is het maar als oefendoel, maar het helpt natuurlijk wel als er in de Defensietop een man wordt geëlimineerd, met een blauw pak aan en een witte pet op. Dan blijven er minder mannen over die uit eigen ervaring kunnen uitleggen waarom onderzeeboten essentieel zijn voor het verzamelen van inlichtingen. Inlichtingen die essentieel zijn voor onze veiligheidspositie in de wereld. Dan blijven er meer mannen over die de Mariniers niet zien als zeesoldaten, er in gespecialiseerd om op en vanuit volle zee te opereren en vanuit de kust landinwaarts trekken (doorgaans in de eerste shift en op de gevaarlijkste plekken). Dan blijven er gesprekspartners aan tafel zitten die een beperkt takenpakket voor de Marine een mooie tussenstap vinden naar de verdere ontmanteling van de vloot.

  In de afgelopen decennia is de Koninklijke Marine stelselmatig steeds verder afgebroken. Met de vloot die we nu hebben beschikken we niet eens over voldoende fregatten om iedere belangrijke haven in Nederland en alle belangrijke olie- en gasinstallaties op de Noordzee één op één bescherming te bieden. Met krimpende marines in de ons omringende landen en de verplaatsing van de inzet van de Amerikaanse marine, beginnen de zeeën rond Europa wel erg veel ruimte bieden voor illegale activiteiten.

  De toekomst van de marine ligt nu in handen van een komende en gaande (Landmacht) Commandant der Strijdkrachten. Onder het juk van PVDA coryfee Ton Annink moet die achter de schermen stelling nemen in het komende verkiezingsdebat en de kabinetsformatie die daar op volgt. Daarbij kunnen we er gerust van uitgaan dat door het vertrek van vice-admiraal Nagtegaal de belangen van de 524 jaar oude marineorganisatie zeker slechter zullen worden behartigd.

  Jo de Witt

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Annink is vanaf 2003 aangesteld als SG door VVD minister Korthals. Daarna kwam Kamp (ook VVD) mij dunkt dat er voldoende VVD leiding is geweest om hem weg te krijgen als dat noodzakelijk zou zijn. Eigenlijk is het triest om te lezen dat Jo de Witt zich alleen druk maakt om zijn marine en dit onderbouwt met allerlei halve waarheden. Inderdaad de Marine luchtvaartdienst is opgeheven maar de taken liggen nu centraal bij de Luchtmacht en de Mariniers zijn allang niet meer in staat om alleen boarding operaties te doen. Kijk naar de huidige inzet van onze krijgsmacht, succesvolle inzet werkt alleen als het gezamenlijk gebeurd en stop eens met dat hokjes denken. Waar was de marine toen de KL al zijn tanks kwijt raakte. Waarom staat er niemand op tegen het waanzin idee van de JSF die we alleen kopen om onze eigen NL bedrijven te pleasen en niet omdat we die nodig hebben voor onze Defensie taak. Die kunnen we zo doen met de laatste versie van de huidige F16 (Block 70. Geen extra training geen dure infra aanpassing geen orders voor de NL industrie. En ziedaar de ware reden waarom we iets volkomen nieuws en afwijkend moeten kopen. Blijf maar geloven in een onafhankelijk rol van de marine, droom verder van de tijd van Michiel de Ruyter maar verdiep je eens in de samenstelling van gezamenlijk bemanning van de HrMs. Rotterdam die in juli op missie gaat.

  BeantwoordenVerwijderen