dinsdag 12 juni 2012

Transportverzekeraars: bewapen schepen in strijd tegen piraterij

Verzekeraars dringen er bij de politiek op aan dat zij de inzet van de marine vergroot of het bewapenen van beveiligers van particuliere bedrijven aan boord van Nederlandse schepen toestaat. Steeds vaker lopen schepen en hun bemanning het risico op piraterij in West- en Oost-Afrika. De gevolgen voor het welzijn van de bemanning en beschadiging van transportgoederen en schepen zijn zeer ernstig.

Dat staat in het position paper 'Piraterij en bewapening' dat tijdens de laatste marktvergadering Transport bij het Verbond van Verzekeraars aan Tineke Netelenbos, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, werd aangeboden. Reders en verzekeraars hopen dat de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken dit onderwerp op 12 juni bespreekt.

Netelenbos: "Ondanks de grote inzet van de marine kunnen niet alle Nederlandse schepen beschermd worden. Private beveiliging moet snel toegestaan worden, al was het maar tijdelijk tot de marine de veiligheid van alle Nederlandse schepen wel kan waarborgen. Een onderwerp dat ons land zo raakt, kan niet doorgeschoven worden tot na de verkiezingen. Daarvoor zijn de gevolgen voor de bemanningen, lading en schip te groot en de financiële gevolgen te aanzienlijk."

Volgens de verzekeraars dient de marine zich in te zetten voor de veiligheid van Nederlandse schepen en hun bemanning en het handelsbelang van Nederland. Omdat de Nederlandse staat bewapening en daarmee de bescherming van zijn burgers en belangen niet uit handen geeft aan particulieren bedrijven, dient hij deze verantwoordelijk zelf op zich te nemen. Zeker nu buitenlandse verzekeraars wel voorwaarden stellen aan beveiliging aan boord en steeds meer Nederlandse reders beginnen met het uitvlaggen van hun schepen naar landen waar bewapening wel is toegestaan.

Sinds juni 2011 heeft de marine slechts 20 schepen beveiligd, terwijl er een behoefte bestaat aan ongeveer 250 doorvaarten. In het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Frankrijk en tal van andere Europese landen zijn wetswijzigingen op handen om particuliere beveiligingsbedrijven op zee toe te staan. In Scandinavië is dit reeds het geval, net als in Cyprus en Malta.

Transportverzekeraars zijn bezorgd om de groeiende problematiek van piraterij in Somalië en landen langs de Golf van Guinea, zoals Nigeria, Ghana, Benin en Ivoorkust. De gevaren voor de bemanning en financiële consequenties voor het bedrijfsleven, reders, beveiligingsbedrijven, overheid en verzekeraars zijn groot. In de afgelopen vijf jaar is het aantal aanvallen van piraten op schepen bijna ver-dubbeld en veel meer gericht op gijzeling van de bemanning in ruil voor losgeld.

Voor de kust van Somalië is het aantal gevallen sinds 2008 zelfs verviervoudigd. In 2011 werden 802 opvarenden gegijzeld en zijn acht mensen tijdens de gijzeling gedood door piraten. Piraterij heeft grote consequen-ties voor de veiligheid van de bemanning, maar ook voor de kostbare lading en het schip. Tot nu toe zijn geen schepen gekaapt waar gewapende beveiligers actief waren.

(Transport Online, 11 juni 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten