zaterdag 9 juni 2012

Senator Van Kappen over onderscheiding voor 'De Punt'

VVD-Senator (en generaal-majoor der Mariniers b.d.) Frank van Kappen legde zaterdag bij de NOS uit waarom er een aparte onderscheiding komt voor de militairen die bij De Punt en in Bovensmilde optraden. Uit deze groep militairen blijkt eerder de wens te zijn geuit om de veteranenstatus te verkrijgen. Dat was echter niet mogelijk omdat hun acties zich binnen de Nederlandse landsgrenzen hebben afgespeeld. In het interview benadrukt Van Kappen dat het beëindigen van de Molukse gijzelingsacties los moet worden gezien van hun 'historische grieven'. Hij corrigeert verder de positie van oud-militair Kees Kommer, die in sommige media als de 'commandant van de mariniers' ter plaatse wordt opgevoerd. Kommer was geen marinier maar een marechaussee. Hij was destijds verbonden met de 'Bijzondere Bijstands Eenheid-Krijgsmacht' (BBE-K), meer in het bijzonder met de schutters die van afstand de trein onder vuur namen. Daarna bestormden mariniers van de 'Bijzondere  Bijstands Eenheid-Mariniers' (BBE-M) de trein.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten