zaterdag 9 juni 2012

“Schandelijk, ongepast en schandalig”

Op maandag 11 juni a.s. vindt op de begraafplaats de Boskamp te Assen de herdenking plaats van de zes Molukse actievoerders die in 1977 bij de bestorming van de trein bij de Punt door mariniers werden doodgeschoten, nu precies 35 jaar geleden. Een verstild moment in de geschiedenis van het Zuidmolukse volk in zijn strijd om vrijheid en het terugkrijgen van zijn zelfbeschikking.

De Zuidmolukse jongeren die 35 jaar geleden de acties uitvoerden deden dat om aandacht te krijgen voor een rechtmatige zaak. Een wanhoopsdaad omdat de Nederlandse regering niet wilde luisteren naar de argumenten van de Zuidmolukse regering in ballingschap en de Molukse bevolking in Nederland. Bovendien werd de RMS- strijd door de Nederlandse regering afgedaan als een fantoom en een droom, een streven naar vrijheid dat maar snel moest worden vergeten. Deze opvattingen zetten veel kwaad bloed onder de Molukse bevolking.

De Nederlandse regering lijkt niet veel geleerd te hebben van haar eigen geschiedenis en kent deze zelfs niet.

De Nederlandse regering heeft vorig jaar geprobeerd de RMS-regering de voet dwars te zetten door de rechter in Hoger Beroep de RMS niet ontvankelijk te laten verklaren. Dat is niet gelukt. De rechter wilde zijn vingers er niet aan branden. Hij benoemde de RMS-kwestie als een gecompliceerde rechtsvraag.

De notities van dr. Eric de Brabandere en dr. Noelle Higgins, beiden deskundigen op het terrein van het Internationaal Recht, toonden  aan dat de Republik Maluku Selatan volgens het Internationaal Recht nog steeds voort bestaat. Bovendien stellen ze vast dat de Republiek Indonesië het grondgebied van de Molukken heeft geannexeerd en tot op de dag van vandaag bezet houdt. De proclamatie van de Republiek der Zuidmolukken (RMS) op 25 april 1950 is volkomen rechtmatig en heeft plaatsgevonden in overeenstemming met het zelfbeschikkingsrecht.

Afgrijzen
De Nederlandse regering wil deze feiten niet erkennen. Integendeel. In plaats daarvan gaat ze door met de Molukse gemeenschap in Nederland te schofferen en deze tegen zich in het harnas te jagen. Met afgrijzen  hebben we kennis genomen van het voornemen om de militairen, die betrokken zijn geweest bij de beëindiging van de bezetting van de trein bij de Punt, te decoreren met een insigne.

Ook na 35 jaar zijn we van mening dat de inzet van het geweld, buitensporig, onnodig en zelfs misdadig was. Ondanks de minder geavanceerde middelen van destijds, wist de Nederlandse overheid dat de actievoerders nauwelijks bewapend waren. Door gesprekken tussen de Molukkers in de trein  af te luisteren wist men ook dat de ze niet van plan waren hun wapens tegen de gijzelaars in te zetten. (Documentaire Dutch Approach - 2000).

Velen – ook niet Molukkers – zijn van mening dat de bevrijdingsactie een doelgerichte executie was. Een decoratie als beloning voor dit excessieve ingrijpen is dan ook zondermeer ongepast en schandalig te noemen.

De Zuidmolukse regering, die in de herdenking en het programma participeert, legt maandag in Bovensmilde een statement af.

De RMS bestaat en leeft
Bij het monument van de zes van de Punt wappert op 11 juni de Molukse vlag in top van zes uur in de ochtend tot zes uur ’s avonds. De vlag wordt op 11 juni altijd in top gehesen om de standvastigheid en volharding in de RMS strijd te benadrukken. Om te laten zien dat hoe zwaar het verlies en de tegenstand is  er altijd sprake is van een morele overwinning van het gelijk. Omdat het streven naar een vrije RMS rechtmatig en nobel is.

Regionaal Comité 11 juni
Tot twee jaar geleden werd de herdenking van de zes Molukse jonge actievoerders door de Molukse Raad Assen en de Wijkraad RMS Bovensmilde georganiseerd. In overleg met de RMS-regering  is overgegaan tot een regionale aanpak. Vorig jaar werd het Regionaal Comité 11 juni in het leven geroepen. In dit Comité nemen deel: leden van de Molukse Raad Assen, Wijkraad RMS Bovensmilde, Werkgroep 25 April Hoogeveen, Hoogkerk, de Wijkraad Marum en Oosterwolde.

Samenwerking, Saamhorigheid en Solidariteit staan bij het Regionaal Comité 11 juni hoog in het vaandel. Binnen en tussen verschillende generaties, organisaties en individuele personen. Opdat wij het doel van een vrije Zuidmolukse Republiek bereiken.

('Regering van de Republik Maluku Selatan (RMS) in ballingschap', 6 juni 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten