maandag 18 juni 2012

ACOM-voorzitter over discussie in de PvdA

Jan Kleian

De afgelopen week werd duidelijk dat er binnen de PvdA kennelijk sprake is van enige tweespalt. ‘Superdemocraat' Samsom heeft, zo zou men uit krantenberichten kunnen lezen, vrijwel eenzijdig besloten dat er nog wel een aanzienlijk bedrag op Defensie kan worden bezuinigd. 

Dat hij als oud-actievoerder van Greenpeace soms ver voor de muziek uit kan lopen heeft hij wederom bewezen. Althans dat mag je afleiden uit reacties van mensen die in de ‘Fractiebegeleidingscommissie Defensie' van de PvdA zitten.

Ook afgelopen maandag ging het kennelijk anders dan hij vond dat het moest gaan en dan ‘trekt hij gewoon aan zijn stutten'. Al met al een merkwaardig gedrag voor iemand die van mening is dan hij een democraat is en Nederland moet gaan leiden in de toekomst. Op dat moment valt er niets te bespeuren van een ‘staatsman in wording'. Van kernenergie zal hij ongetwijfeld buitengewoon veel verstand hebben, maar dat is het dan ook wel.

Triest is wel, dat als dat allemaal doorgaat, Defensie nooit meer die flexibel inzetbare krijgsmacht zal zijn, die de politiek zelf zegt te willen. Internationaal wordt Defensie dan een ‘kleuterklasje'. Om nog maar niet te spreken over de vele duizenden mensen die dan opnieuw buiten geknikkerd zullen worden. En diezelfde Samsom zegt zich druk te maken over werkgelegenheid?!

Een ander punt waar ik wel blij mee ben is dat onlangs eindelijk het overleg over de "Ereschuld" met goed gevolg is afgerond. Nogmaals, heel fijn voor de mensen die eindelijk een vorm van erkenning in financiële zin krijgen, - anderszins triest dat het bedrag in zijn geheel moet worden opgebracht door Defensie en niet door de gezamenlijke ministeries.

Ruim een jaar geleden hebben wij in ACOM Journaal een artikel geplaatst over de wijze waarop Defensie meent om te moeten gaan met Afghaanse tolken. Kenden wij op dat moment slechts één tolk die problemen had, inmiddels heeft hij er een fors aantal collega's bij gekregen die op hoofdlijnen dezelfde, werkgeveronwaardige, behandeling hebben mogen genieten.

Tot eind vorig jaar leek een en ander op een fatsoenlijke manier opgelost te zullen worden. Nu heb ik de indruk dat het nog een hele toer zal worden om te realiseren dat de mensen datgene krijgen, waar zij naar onze mening recht op hebben.

Defensie krijgt wat mij betreft nog een paar weken de tijd. Als het resultaat op dat moment niet afwijkt van nu, ja, dan gaan wij maar eens uit een ander vaatje tappen en zien wij ons genoodzaakt de zaak in de publiciteit te brengen.

(ACOM, 18 juni 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten