woensdag 20 juni 2012

Nieuwe koepelorganisatie officieren en burgerpersoneel Defensie

Op donderdag 21 juni a.s. zullen de beroeps- en belangenverenigingen van officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie tijdens een ledenraad de nieuwe koepel GOV|MHB vormen. Tegelijkertijd treedt de voorzitter van de FVNO|MHB, ltgen bd Hans Couzy terug; de voorzittershamer van de GOV|MHB wordt na benoeming in duoverband gehanteerd door bgen bd Ruud Vermeulen (voorzitter NOV) en KLTZA Rob Hunnego (voorzitter KVMO). De nieuwe koepel vertegenwoordigt 10.000 officieren en middelbaar en hogere defensieambtenaren.

Hans Couzy blikt na 7 jaar voorzitterschap tevreden terug. Hij had altijd twee doelstellingen voor ogen: alle officieren in één organisatie en de vereniging zodanig te veranderen, dat deze weer aantrekkelijk zou worden voor jonge officieren. Met de komst van de NOV is de eerste doelstelling gerealiseerd. Door het organiseren van organiseren van ontwikkeling - en netwerkdagen, workshops en het het ProDef-netwerk (www.prodefnetwerk.nl) is de koepel aantrekkelijker geworden voor jonge officieren.

Beide nieuwe voorzitters staan voor een buitengewone lastige periode. ‘De onzekerheid voor het personeel rondom de reorganisatie gaat veel langer duren dan steeds is gezegd. Voor de meeste militairen zal Defensie geen loopbaan voor het leven meer bieden. Defensie moet daarom wel veel energie steken in het begeleiden van werk naar werk buiten Defensie.

De core-business van Defensie blijft oorlogvoeren. Dat betekent dat de operationele eenheden goed gevuld en goed geoefend moeten blijven en op korte termijn kunnen worden ingezet, waar de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht’.

Wanneer PvdA-fractievoorzitter Samsom te horen krijgt van het CPB, dat bij het doorrekenen van het programma van de PvdA een miljard ontbreekt en dan zegt: “Kort dat maar op Defensie”, zegt dat heel veel over het onbegrip bij de nieuwe generatie politici over het belang van een voor haar taken berekende krijgsmacht. Bekend is ook dat GroenLinks, de SP en de PVV heel fors op Defensie willen bezuinigen.

De voorzitters van de nieuwe koepel GOV|MHB zullen in de aanloop naar de verkiezingen op 12 september daarom nog veel werk moeten verzetten om bij de politici én de kiezers over te brengen dat Defensie met € 7 miljard op jaarbasis de goedkoopste verzekering voor behoud van de Nederlandse verzorgingsstaat is. Het is dan ook niet zorg óf defensie, maar zorg én defensie.

Want Nederland is er als handelsland bij gebaat dat er stabiliteit in de wereld heerst, om toegang te houden tot schaarse grondstoffen en ongestoord handel te kunnen drijven met vrij gebruik van de zee. Want de economische motor van Nederland, die de verzorgingsstaat betaalt, moet blijven draaien. En de internationale gemeenschap, Verenigde Naties, NAVO en Europa, verwachten dat Nederland als 16e economie van de wereld een 'fair share' draagt, wanneer het gaat om het bestrijden van internationale criminaliteit (drugs, mensensmokkel, piraterij) en het indammen van vluchtelingenstromen. En dat gebeurt tegelijkertijd met de Defensiebrede bijdrage aan de veiligheid binnen de landsgrenzen door bijvoorbeeld het explosievenopruimingscommando, het leveren van militaire bijstand bij overstromingen en bosbranden, het veilig houden van het Nederlandse luchtruim en het mijnenvrij maken van de Noordzee.

(bron: persbericht ProDef, 20 juni 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten