maandag 25 juni 2012

Meer details Defensielocaties bekend

Er is meer duidelijk over de toekomst van het Defensievastgoed. Daarmee wordt ook een aantal concrete gevolgen van de reorganisatie bekend. Zo wordt het aantal arbeidsplaatsen bij militaire muziek gereduceerd van 291 naar 240 en komen op 21 locaties de medische voorzieningen te vervallen. Dit staat in de brief tweede fase beleggingsplan vastgoed die minister Hans Hillen vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

Door de reorganisatie wordt de medische zorg grotendeels ondergebracht in de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO). De DGO gaat naast de staf bestaan uit 6 eenheden:

• Eerstelijns Gezondheidsbedrijf;
• Defensie Tandheelkundige Dienst;
• Tweedelijns Gezondheidsbedrijf;
• Militaire Geestelijke Gezondheidszorg;
• Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen en Coördinatiecentrum Expertise

Arbeidsomstandigheden en Gezondheid;

• Militair Geneeskundig Logistiek Centrum.

Het vervallen van 21 locaties voor medische voorzieningen, leidt tot herbestemming, afstoting of sloop. 5 verzorgingsgebieden krijgen naast een hoofdlocatie een dependance. De details rond de locaties staan in de bijlage.

Militaire muziek
De verkleining van het aantal voltijdsfuncties bij militaire muziek wordt gerealiseerd door de Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht op te heffen. Van de 8 korpsen die overblijven worden het Fanfarekorps Koninkliijke Landmacht Bereden Wapens en de Tamboers en Pijpers in omvang gehalveerd. Ook de staf wordt verkleind. De Marinierskapel verhuist binnen Rotterdam van de Stolwijkstraat naar de Van Ghentkazerne, waar nieuwbouw nodig is. De huidige locatie van het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee in Harderwijk wordt afgestoten. Het korps is aangewezen op oefenlocaties van andere korpsen. De staf verhuist van Den Haag naar de Kromhoutkazerne in Utrecht.

Nationale Reserve
Het Korps Nationale Reserve gaat van 5 naar 3 regio’s. De eenheden die op Kamp Nieuw Milligen zijn gevestigd, verhuizen in 2014 naar Schaarsbergen, Wezep en Stroe. Dit in verband met het afstoten van Kamp Nieuw Milligen. De Nationale Reserve vertrekt van Infanterieschietkamp Harskamp. Op de Frederikkazerne in Den Haag blijft alleen de staf en een bataljon. De overige eenheden worden overgeplaatst naar de Wassenaarse locatie Maaldrift. De Nationale Reserve op de Nassau Dietzkazerne in Budel verhuist naar de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Alleen de D-compagnie verhuist naar Brunssum. Alle genoemde verhuizingen staan gepland voor eind 2013, begin 2014.

Breda
Het Instituut Defensie Leergangen wordt tijdelijk ondergebracht op de Seeligkazerne in Breda, waar het in 2016 verhuist naar de Trip van Zoudtlandkazerne. In Breda worden verder de volgende locaties afgestoten:

• Seeligkazerne Zuid in 2016
• Seeligkazerne Noord in 2016
• Het kantorencomplex aan De La Reijweg in 2015
• Het dienstengebouw aan de Korte Raamstraat in 2013
• Prins Bernhard Paviljoen (het bijgebouw KMA-complex) in 2014
• Marechausseepost Breda aan de Dr. Batenburglaan in 2013

(ministerie van Defensie, 25 juni 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten