donderdag 21 juni 2012

Defensie in het verkiezingsprogramma van de SGP

Kerntaak: defensie

Een goed leger, voorzien van goed materieel, is van het grootste belang voor onze nationale veiligheid. Tegen die achtergrond is het onbegrijpelijk dat er al jaren fors wordt gekort op de krijgsmacht.

De SGP vindt dat de kritieke grens al is bereikt. De economische en financiële crises kunnen negatieve gevolgen hebben voor de politieke en sociale stabiliteit in de wereld. Defensie moet dan ook worden ontzien bij de aanstaande bezuinigingsrondes. Er moet juist meer geld komen voor investeringen in een goede krijgsmacht.

Concreet:
- Er mag geen belangrijk defensiematerieel in de uitverkoop gaan, waarvan eerder met kracht is betoogd dat het nodig is voor een goede taakvervulling.
- Als er mensen weg moeten bij Defensie, dan zo min mogelijk in de operationele functies, maar in de bureaucratie.
- Fnuikend voor Defensiepersoneel is de voortdurende onzekerheid en onrust in de organisatie. Daarom moet er voor de lange termijn zekerheid zijn over het defensiebudget.

(Verkort verkiezingsprogramma SGP, 20 juni 2012)

Zie ook:
Defensie in het verkiezingsprogramma van het CDA
Defensie in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
Defensie in het verkiezingsprogramma van de PvdA
Defensie in het verkiezingsprogramma van de SP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten