woensdag 29 augustus 2012

Officieren voor het eerst in actie tegen voorgenomen bezuinigingen krijgsmacht

De officieren van de krijgsmacht roeren zich. Het is nog niet eerder gebeurd dat deze groep loyale militairen zich krijgsmachtbreed kanten tegen de nieuwe bezuinigingsplannen die een aantal politieke partijen na de verkiezingen wil doorvoeren. Collectief komen zij in het geweer.

Op 4 september a.s. houden de gezamenlijke officierenverenigingen van Defensie en het middelbaar en hoger burgerpersoneel (GOV|MHB) een bijeenkomst. In een presentatie met de titel ‘Wat zijn de gevolgen als Defensie er niet meer is?’ laat de belangen- en beroepsvereniging GOV|MHB zien wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse bevolking als ons land niet meer beschikt over een adequate krijgsmacht.

De nieuwe bezuinigingsplannen van een aantal politieke partijen zijn desastreus voor de krijgsmacht. De vorige bezuinigingsrondes zijn nog niet afgerond en de defensieorganisatie staat inmiddels op instorten. Nieuwe bezuinigingen leiden dan ook onherroepelijk tot een ruïne van gigantische omvang. De officieren voorspellen op basis van de verkiezingsprogramma’s het einde van de krijgsmacht, met alle gevolgen van dien voor ons land.

De GOV|MHB en de aangesloten verenigingen zullen tijdens de bijeenkomst hun standpunt toelichten bij de officiële start van hun publiciteitscampagne die Defensie moet redden.

(GOV|MHB, 29 augustus 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten