donderdag 23 augustus 2012

Knapen en Niebel spreken met Karzai

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Dirk Niebel hadden donderdag een ontmoeting met de Afghaanse president Karzai. In een constructief en uitvoerig gesprek van ruim een uur spraken zij onder meer over de ontwikkelingen in het land en het versterken van de rechtsstaat.

Nederland en Duitsland steunen de Afghaanse autoriteiten maar verwachten van hen een harde aanpak tegen corruptie en mensenrechtenschendingen. Tijdens de Afghanistan-conferentie begin juli in Tokio heeft Afghanistan zich gecommitteerd aan concrete doelen en indicatoren. Sindsdien heeft de regering van president Karzai ingrijpende maatregelen uitgevaard. Volgens Knapen komt het nu aan op verdere uitvoering.

V.l.n.r.:  Knapen, Niebel, Karzai (foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)

Tegelijk met onze investeringen in de rechtsstaat is een stevige inzet van de Afghaanse leiders nodig. Het is goed dat de Afghaanse autoriteiten voortvarend aan de slag zijn gegaan en helder aangeven hoe zij de invulling zien. Zichtbare vooruitgang op het terrein van corruptie en mensenrechten, waaronder de positie van vrouwen, is echter een voorwaarde voor een breed draagvlak in Afghanistan en steun van de internationale gemeenschap,’ aldus Knapen.

Knapen zal in Kabul ook een gesprek hebben met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die strijden tegen mensenrechtenschendingen, corruptie en de onderdrukking van vrouwen. Knapen heeft bewondering voor het werk dat zij onder moeilijke omstandigheden en soms met gevaar voor eigen leven doen.

(ministerie van Buitenlandse Zaken, 23 augustus 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten