woensdag 29 augustus 2012

Beantwoording Kamervragen over straffeloosheid van sleutelfiguren in de Somalische piraterij

Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid de Roon (PVV) over straffeloosheid van sleutelfiguren in de Somalische piraterij.

Vraag 1
Kent u het bericht “Somali pirate kingpins enjoy ‘impunity’: UN Experts”? 1)

Antwoord
Ja, het bericht verwijst naar een rapport van de UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea (http://www.un.org/sc/committees/751/mongroup.shtml) .*

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de berichtgeving, dat autoriteiten van Somalië en Puntland sleutelfiguren van de piraterij de hand boven het hoofd houden en laatstgenoemden soms een dubbelrol vervullen door ook hun diensten aan te bieden bij de piraterijbestrijding?

Antwoord
Ik vind deze berichten zorgwekkend. De Somalische autoriteiten moeten tekst en uitleg geven over de bevindingen van de UN Monitoring Group. De VN Veiligheidsraad (VNVR) bepaalt op basis van de aanbevelingen van de UN Monitoring Group en het VNVR-sanctiecomité of sancties, danwel andere acties, aan de orde zijn.

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de blokkering door het Verenigd Koninkrijk van VN-Veiligheidsraadvoorstellen om piratenleiders doelwit van sancties te maken?

Vraag 4
Deelt u de mening dat deze sabotage van effectief optreden tegen de piraterij er toe kan leiden dat ons land onnodig veel geld uit moet geven aan de bescherming van de Nederlandse koopvaardij tegen piraten? Wat gaat u daar aan doen?

Antwoord
Internationaal is er brede overeenstemming dat betalen van losgelden, waarop het ‘verdienmodel’ van piraterij is gebaseerd, onwenselijk is. Tegelijkertijd zijn er zorgen dat door het plaatsen van piratenleiders op sanctielijsten, het betalen van losgelden door private partijen - dat vaak onvermijdelijk is gebleken om de gegijzelde bemanning in veiligheid te brengen - gecriminaliseerd zou worden. Momenteel zijn er in internationaal verband discussies gaande over de vraag in hoeverre deze zorgen weggenomen kunnen worden.

Vraag 5
Wat is de stand van zaken bij de instelling van een “Regional Anti-Piracy Prosecution and Intelligence Coordination Centre” en wat is de rol van de EU en Nederland daarbij?

Antwoord
Op 23 februari 2012 ondertekende ik met mijn Britse ambtgenoot Hague het zogeheten Statement of Cooperation over de oprichting van een Regional Anti- Piracy Prosecution and Intelligence Coordination Centre (RAPPICC). In deze verklaring zegde Nederland 300.000 euro en twee experts voor dit centrum op de Seychellen toe. Momenteel wordt gewerkt aan het operationeel verder vormgeven van de wijze waarop RAPPICC zal opereren, aan het invullen van de samenwerking tussen RAPPICC enerzijds en Interpol en Europol anderzijds en aan het nader invullen van de Nederlandse toezegging. RAPPICC is inmiddels opgericht en zal naar verwachting feitelijk operationeel zijn vanaf begin 2013.

1) http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE86H01020120718?cid=nlcdailybrief-
daily_news_brief-link14-20120718&sp=true

(ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 augustus 2012)

*Zie ook het bericht VN: Puntland opnieuw centrum Somalische piraten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten