zondag 12 augustus 2012

Geen rambo’s

Inhuren van louche beveiligers onverstandig; reders kunnen beter mariniers inzetten

Eric Vrijsen

De Koninklijke Marine is een van de oudste instellingen van de Nederlandse staat en haar taak is nog altijd actueel: de koopvaardij beschermen tegen piraten. Fregatten patrouilleren in de wijde omgeving van de Golf van Aden. Schepen onder Nederlandse vlag krijgen zonodig mariniers aan boord om zich tegen Somalische kapers te verweren.

De bijdrage in de kosten die Defensie voor een team mariniers vraagt, is onlangs verlaagd van 8.300 naar 5.000 euro per dag. Toch prefereren sommige reders particuliere bewakers met een iets scherper tarief. Dit is een bedenkelijke ontwikkeling. Het geweldsmonopolie op het hele grondgebied – dus ook op Nederlandse schepen in den vreemde – behoort toe aan de staat. Het mag niet in handen vallen van huurlingenlegertjes.

Nederland heeft het gebruik van zware wapens op zeeschepen verboden. Reders die toch bewakers inhuren, kunnen daardoor niet terecht bij gerenommeerde bedrijven en wenden zich tot dubieuze beveiligingsfirma’s.

De geweldsinstructie voor de mariniers is democratisch gelegitimeerd. Het wapengekletter van de particuliere rambo’s daarentegen is oncontroleerbaar. Daardoor dreigt een eindeloze geweldsspiraal. Louche bewakingsfirma’s hebben per slot van rekening belang bij een voortdurende piraterijdreiging.

De aanpak van de piraterij door NAVO- en EU-vloten sinds 2008 is behoorlijk succesvol. Het aantal pogingen tot kapingen blijft weliswaar hoog, maar het aantal mislukte pogingen neemt toe. In de Golf van Aden durven kapers al bijna niks meer. Tegelijkertijd is het mandaat voor de EU-operatie Atalanta versterkt. Europese marineschepen mogen nu ook de steunpunten van de kapers op het strand onder vuur nemen. De Nederlandse marine wacht overigens nog op parlementaire goedkeuring voor zulke acties.

Reders die geld besparen door in risicogebied commerciële krachtpatsers in te zetten en géén mariniers, moeten zich bedenken. Wat zij doen is strafbaar. Het is bovendien in hun eigen belang om de klassieke taak van de marine overeind te houden.

(Commentaar Elsevier, 11 augustus 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten