vrijdag 31 augustus 2012

Nederland stationeert mariniers op St. Maarten

Op St. Maarten worden vanaf volgend jaar permanent 26 mariniers gestationeerd. Dat maakte defensieminister Hans Hillen vandaag bekend. “Met het permanent stationeren van mariniers op St. Maarten doet Nederland recht aan de nieuwe staatkundige structuur en waarborgt defensie de veiligheid ook in dit deel van het Koninkrijk”, aldus de minister.

Met de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 werd St. Maarten een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk. Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden gaat uit van de gelijkwaardigheid van de tot het Koninkrijk behorende landen. Dit betekent dat alle landen recht hebben op permanente militaire presentie. “Bovendien kunnen we snel reageren indien ernstinzet, bijvoorbeeld tijdens een orkaanpassage, benodigd is.” De bewindsman benadrukt dat de afstand tussen de Bovenwindse- en Benedenwindse eilanden zo groot is, dat er veel tijd verloren gaat wanneer de militairen van Curaçao of Aruba naar Sint Maarten moeten worden getransporteerd. Ook de reactietermijn voor steunverlening aan Saba en St. Eustatius wordt nu verkort.

Het mariniersdetachement wordt op het eiland belast met de reguliere defensietaken, namelijk de handhaving van de onafhankelijkheid en verdediging van het koninkrijk, de bevordering van de internationale rechtsorde en het verlenen van militaire bijstand aan lokale autoriteiten van de Bovenwindse eilanden, zoals orkaannoodhulp. Ook kunnen de mariniers worden ingezet op de grens van land en water, bijvoorbeeld voor maritieme grensbewakingstaken ter ondersteuning van de Kustwacht voor het Koninkrijk in het Caribisch Gebied. Het detachement zal ook ondersteuning leveren aan het Vrijwilligerskorps Sint Maarten en – in overleg met het Land Sint Maarten – een Sociaal Vormingsprogramma voor jongeren.

Begin 2013 wordt een vaste staf van zes mariniers geplaatst om de praktische voorbereidingen te treffen. Uiterlijk in juni volgt het eerste – roulerende – detachement van 20 mariniers uit Nederland. Eind volgend jaar moet de eenheid van 26 mariniers volledig operationeel inzetbaar zijn.

(ministerie van Defensie, 31 augustus 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten