dinsdag 8 januari 2013

Dubbel jubileum voor de Koninklijke Marine


De Koninkrijksvlag ging vanmorgen op de Dam in Amsterdam in top om stil te staan bij 525 jaar georganiseerde zeemacht in Nederland. Tevens wordt gevierd dat de marine 200 jaar het predicaat ‘Koninklijk’ draagt.

Ook in andere voormalige admiraliteitsteden en de huidige marinesteden werd aandacht geschonken aan het jubileum. Onder begeleiding van een marinedelegatie werd de vlag gehesen in Veere, Delft, Middelburg, Vlissingen, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen, Harlingen en Den Helder.

Hoofdstad
De Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom sprak in Amsterdam over de speciale band tussen de marine en de hoofdstad. Ook de aanwezigheid van burgemeester Eberhard van der Laan onderstreepte die relatie. “Amsterdam heeft als voormalige admiraliteitsstad een rijke maritieme historie en herbergt de Koninklijke Marine al eeuwen in haar hart. In de Nieuwe Kerk liggen onze belangrijkste en grootste zeehelden begraven, zoals Michiel Adriaanszoon de Ruyter en Jan van Speijk. Bij het Monument op de Dam staan we jaarlijks stil bij de gevallenen in oorlogen en conflicten waarbij Nederland was betrokken.” Koning Willem II verleende in 1813 de marine de Koninklijke status toe en nog steeds is er een nauwe band met het Koninklijk Huis.

Zeemagazijn
Na de ceremonie op De Dam trok de admiraliteitsraad voor een bijzondere zitting naar de voormalige werkkamer van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in ’s lands zeemagazijn. Die ligt naast het Marine Etablissement op de Kattenburgerstraat.

Saluut
Op die historische locatie wordt vanavond een saluut afgegeven aan alle burgemeesters van de voormalige admiraliteitssteden en huidige marinesteden in Nederland. Een saluut dat symbool staat voor de band die de marine in het heden en verleden heeft opgebouwd met de Nederlandse samenleving. Sinds 1488 heeft de Koninklijke Marine zich immers ingezet voor de bescherming van de belangen van de Nederlandse welvaart. En ook anno 2013 staat de marine ten dienste van die samenleving en is als zodanig onlosmakelijk verbonden met een moderne maatschappij.

(ministerie van Defensie, 8 januari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten