maandag 28 januari 2013

Punthoofd van puntwolk

De afgelopen week was voor veel Nederlanders spannend. Het januari  loonstrookje zou duidelijkheid geven  over de gevolgen van de wijzigingen van de belastingschijven, WUL*, pensioenpremie  en SZVK-premie (militairen) op het nettoloon.

Bij de burgermedewerkers op ons kantoor waren er voornamelijk blije gezichten. Iedereen was er namelijk op vooruit gegaan, op één medewerker na. Het wrange is dat dit de persoon in de laagste schaal betrof. Voor de militairen is het doemscenario uitgekomen.  Alle militairen zijn er netto aanzienlijk op achteruit gegaan. De reden zal u intussen ongetwijfeld bekend zijn: de WUL.

Over de WUL is inmiddels veel gezegd en geschreven. De WUL is bedoeld om het  salarisstrookje te vereenvoudigen. Het raakt dus eenieder die in loondienst voor een werkgever werkt. Echter, eenieder die niet (meer) in loondienst werkt wordt wel getroffen door de bijbehorende compensatiemaatregel: de verhoging van de eerste – en tweede belastingschijf. De afgelopen maand werd steeds duidelijker dat niet alleen de militairen hard geraakt worden door deze wet, maar ook alle (pre) gepensioneerden en ZZP’ers. Een weldenkend persoon zou dan aannemen dat dit een fout in het wetgevingstraject is geweest en dat dit snel zou worden hersteld.

Tijdens het Algemeen Overleg van woensdag 23 januari jl. is mij duidelijk geworden dat dit niet zo werkt. Tijdens dit overleg werd door de leden van de vaste kamercommissie voor Defensie (VKD) aan de staatssecretaris van Financiën gevraagd of hij het in hun ogen aangedane onrecht van de militair zou repareren. De staatssecretaris begon zijn betoog met een nadere toelichting op het proces. Hij gaf aan dat in het wetgevingstraject samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ‘puntwolk’ was gemaakt.  Dit was nieuw voor mij. Ik had nog nooit van een puntwolk gehoord, ondanks mijn meteorologische opleiding.

Met een  ‘puntwolk’ wordt  een set van discrete waarden in een bepaalde ruimte bedoeld . Deze wordt gebruikt om meerdimensionale steekproeven te kunnen doen. De staatssecretaris gaf aan dat de betreffende steekproef had uitgewezen dat  1,5% van de populatie er meer dan 1,5% in salaris erop achteruit zou gaan. Volgens hem kon dit zelfs in sommige gevallen wel oplopen tot 10% om hiermee aan te geven dat het bij de militairen toch nog wel meevalt.

Een lachende  staatssecretaris gaf in zijn nadere toelichting aan dat iedereen had zitten snurken. De Eerste-  en Tweede Kamer én de Raad van State hadden in de memorie van toelichting op bladzijde 24, zijnde één regel, kunnen lezen dat de militairen niet onder de Zorgverzekeringswet vallen en hadden daaruit moeten concluderen dat de militairen door de WUL onevenredig hard geraakt zouden gaan worden. Omdat niemand, Defensie inclusief, aan de bel heeft getrokken is het een voldongen feit geworden. De staatssecretaris voegde hier vervolgens nog aan toe dat als dit wel was gebeurd, er nog niets was veranderd, omdat het voor militairen niet mogelijk is een  ‘status aparte’ binnen het belastingstelsel te krijgen.

Blijft over de ‘puntwolk’. Ik krijg steeds meer het gevoel dat het hier geen puntwolk betreft, maar de ‘Altocumulus Castellanus’. De Castellanus is een wolk die vaak, op een nog mooie dag, de voorbode is van onweer. Het betreft een stapelwolk, waarvan de top lijkt op de kantelen van een kasteel. De ene kanteel kan hier worden voorgesteld als ‘Weekers puntwolk’, waarin de werkende beroepsbevolking, uitgezonderd de militairen zit. In de andere kantelen zitten alle overigen die ruim buiten de bandbreedte van 1,5% vallen. Er zijn dus meerdere puntwolken!

Tijdens het debat gaf een kamerlid het al aan, “de WUL is prul” , en hiermee is het laatste nog niet gezegd en geschreven over de WUL. De vaste kamercommissie voor Defensie heeft een voortgezet algemeen overleg (VAO) aangevraagd, waarbij ook de minister van Financiën aanwezig zal zijn. Wat het VAO van dinsdag 29januari as. gaat opleveren is nog even afwachten. Echter, een ding is zeker: veel Nederlanders zullen inmiddels wel al een punthoofd hebben gekregen als gevolg van  ‘Weekers puntwolk ‘.

KLTZ Marc de Natris
waarnemend voorzitter KVMO

(KVMO, 28 januari 2013)

*[Wet Uniformering Loonbegrip]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten