maandag 7 januari 2013

Toespraak Commandant der Strijdkrachten bij persbriefing Patriots

Dames en heren,

Welkom bij de Nederlandse krijgsmacht. En in bijzonder bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.

CDS Middendorp
Op verzoek van Turkije vertrekken morgen de eerste Nederlandse militairen naar de stad Adana in Turkije. Turkije is al jaren een betrouwbare bondgenoot in de NAVO. En als betrouwbare bondgenoten om hulp vragen, dan luister je met aandacht. Dat heeft de Nederlandse regering gedaan, en dat hebben wij, de Nederlandse krijgsmacht, ook gedaan. Daarom sturen wij, samen met onze Amerikaanse en Duitse NAVO-partners, ieder twee Patriot-eenheden.

Turkije heeft om militaire hulp gevraagd vanwege de dreiging van raketten vanuit Syrië voor zijn inwoners. Die dreiging is reëel. Syrië vuurt niet alleen granaten op de eigen bevolking af, maar ook middellange-afstandsraketten,  zogenoemde Scud-raketten. Deze Scud-raketten hebben een potentieel bereik van honderden kilometers en kunnen dus met gemak op Turkse steden terechtkomen. De raketten kunnen behalve springstof ook andere ladingen bevatten zoals chemische stoffen.

We hebben het hier dus over hele serieuze wapens aan de grens van een bevriend land. We weten niet of de raketten ook daadwerkelijk de grens overkomen. Wat we wel weten is dat Syrië over dodelijke aanvalswapens beschikt en die ook al op grote schaal heeft inzet.

Voorkomen is altijd honderd procent beter dan genezen. Daarom gaan onze Nederlandse militairen morgen naar Turkije. Om te voorkomen dat een Syrische raket, al dan niet per ongeluk, terecht komt in een grote Turkse stad. We willen voorkomen dat vele onschuldige burgers omkomen.

Maar we gaan ook naar Turkije om te voorkomen dat het conflict escaleert. Escalatie - nog meer geweld en verwoesting - daarbij is niemand gebaat. Dat moeten we dus echt voorkomen. Want, hoe tegenstrijdig dat voor sommigen van u wellicht klinkt, soms voorkom je met wapens juist doden en gewonden.

Dat is precies hoe Nederland de krijgsmacht inzet. Door militair je tanden te laten zien, voorkomen we juist nog meer geweld. Dat is echt de kracht van onze krijgsmacht (zie ook het succes van de jacht op piraten). De Nederlandse krijgsmacht is de afgelopen jaren stevig uitgekleed. Maar Nederland beschikt als een van de weinige NAVO-landen nog wel over `state of the art' lucht- en raketverdediging. Wij kunnen burgers, gebieden en objecten tegen iedere luchtdreiging beschermen.

Zowel in het buitenland, als in eigen land. We kunnen beschermen tegen vliegtuigen, helikopters en onbemande vliegtuigen. Maar ook tegen kruisraketten of ballistische raketten (zoals bijvoorbeeld de Syrische scudraketten). Met name deze laatste groep raketten zorgt voor een toenemende dreiging.

Want de groei en verspreiding van raketten en lasertechnologie neemt toe in de wereld. Het is dan geen overbodige luxe om als land te beschikken over moderne raketverdedigingssystemen. Hiermee kunnen we veel ellende voorkomen.

Dat is de reden waarom twee Nederlandse Patriot-eenheden nu naar Adana gaan, met 1,5 miljoen inwoners de grootste stad in Zuid-Turkije. Zo groot als Amsterdam en Rotterdam bij elkaar op 120 kilometer van de Turkse grens met Syrië.

Onze Amerikaanse en Duitse partners beschermen ieder een andere Turkse stad. Al meer dan een halve eeuw is de NAVO succesvol in het voorkomen van een oorlog op NAVO-grondgebied. De NAVO is de verzekering van onze gezamenlijk veiligheid.

Onze eerste hoofdstaak is niet voor niets het 'beschermen van ons eigen grondgebied, en dat van onze NAVO-bondgenoten'. Het succes van de NAVO valt en staat met vertrouwen en geloofwaardigheid. Dat is dat je toont dat je elkaar niet in de steek laat als de tijden moeilijk zijn en op elkaar kan rekenen.

En we laten zien dat de NAVO iedere dreiging aan kan en bereid is om het grondgebied van haar bondgenoten te beschermen. Gebaseerd op het 'een voor allen, en allen voor een'-principe. Nederland kan in nood op NAVO-partners rekenen, andersom dus ook. Dat is waar de missie voor staat!

Onze inzet betekent niet dat we ons gaan mengen in het conflict in Syrië  De Patriots ondersteunen geen no-fly zone. Deze missie gaat puur om het beschermen van een aantal Turkse steden tegen eventuele raketten vanuit Syrië  We willen voorkomen dat er onnodige slachtoffers vallen en voorkomen dat het conflict verder escaleert.

Dat is het belang van ons werk. En dat is het belang van het NAVO bondgenootschap. De militairen die nu op pad gaan zijn goed getraind en goed opgeleid. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur. Zo scoren deze militairen op NAVO examens iedere keer bovengemiddeld hoog. Onze militairen nemen ook ervaring en lessen uit het verleden mee.

Ze zijn immers al eerder ingezet in Turkije en Israel en in 2003 opnieuw in Turkije, om de bevolking te beschermen tegen mogelijk raketaanvallen vanuit het Irak van Saddam Hussein. Een aantal van hen gaat weer mee op missie, ze hebben het allemaal al eerder gezien en delen dat met de anderen.

Hier staat een eenheid die klaar is voor haar taak! Onder leiding van kolonel Marcel Buis, gaan zij nu de bevolking van de grote stad Adana beschermen. Ik wens onze militairen dan ook alle goeds en een behouden thuiskomst.

Dan geef ik nu graag het woord aan de detachement commandant, die u meer zal vertellen over het hoe en wat van deze missie.

Dank u wel.

(ministerie van Defensie, 7 januari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten