donderdag 24 januari 2013

'Algemeen Overleg over de WUL maakt bonden niet vrolijker'

In een Algemeen Overleg op 23 januari 2013 debatteert de Vaste Kamer Commissie Defensie met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën. Kamerleden willen duidelijkheid over de effecten van de WUL*, maar de minister blijft erg vaag, wil geen toezeggingen doen en gaat maar door over een pakketvergelijking die nodig zou zijn voor een structurele oplossing.

Uit het debat valt ook op te maken dat de minister geen dan wel onvolledige informatie krijgt. De bonden kunnen zich niet voorstellen dat een goed geïnformeerde minister zo hoog blijft opgegeven van een dergelijke pakketvergelijking. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat iemand haar in het oor heeft gefluisterd dat via een pakketvergelijking geld vrijkomt voor arbeidsvoorwaarden.

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw was er ook een pakketvergelijking. Om dezelfde redenen als nu. ‘Voor eens en altijd een eind maken aan de discussie of militairen wel of niet arbeidsvoorwaarden hebben die overeenkomen met hun bijzondere positie’. Dat roept de minister nu ook. Volgens haar heeft de “buitenwereld” een verkeerd beeld van de arbeidsvoorwaarden en die pakketvergelijking moet daarvoor soelaas bieden.

De minister weet waarschijnlijk niet dat de uitkomst van de pakketvergelijking uit de jaren ‘80 leerde dat de salarissen van militairen omhoog moesten. Maar toen kwam de aap uit de mouw: “Daar is geen geld voor”. Dat risico loopt de minister nu ook. Met als gevolg dat de verhoudingen nog verder verstoord raken.

Hoe nu verder? De problematiek is niet kleiner geworden. Of de verhoudingen nog verder onder druk komen te staan is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de bonden gewoon blijven wachten tot de minister met een formeel voorstel komt, uiteraard op papier. En tot die tijd gaan wij verder met het voorbereiden van activiteiten.

In ieder geval wachten wij een door het CDA aangevraagd Voortgezet Algemeen Overleg over de WUL-problematiek af, een korte plenaire vergadering naar aanleiding van een AO. Tot die tijd zullen wij geen beweging maken richting Defensie.

*Wet Uniformering Loonbegrip

(VBM, 24 januari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten