zondag 20 januari 2013

Conflict bonden-Defensie ligt op straat

Het al langer sluimerende conflict tussen de (meeste) defensievakbonden en hun werkgever over de uitvoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) ligt sinds zondag op straat. De bonden hadden eerder het overleg met Defensie al opgeschort; dat geldt ook voor hun medewerking aan de lopende reorganisatie van de krijgsmacht. De reden: waar de WUL voor de 'gewone' Nederlandse werknemer positief of negatief kan uitpakken (met een bandbreedte van -1,5% tot +1,5%) gaat al het defensiepersoneel er dit jaar op achteruit. Volgens de bonden komt dat omdat Defensie niet tijdig dit dreigende negatief effect heeft aangepakt, ook al was het ministerie daarover gewaarschuwd door Financiën. Een door Defensie voorgestelde 'reparatie' hebben de bonden afgewezen omdat het geld daarvoor niet van het ministerie van Financiën maar van Defensie zelf moet komen.

De minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, heeft nu het meningsverschil voorgelegd aan de Advies- en Arbitragecommissie voor rijksambtenaren. Daarop is deze adviesaanvraag door een of meerdere van de bonden openbaar gemaakt. Onderstaand een begeleidend schrijven van de ACOM:

Adviesaanvraag Defensie in eenzijdig geconstateerd geschil

20 januari 2013
Defensie heeft de Advies en Arbitragecommissie gevraagd advies uit te brengen in verband met het geschil dat volgens het ministerie is ontstaan "tussen de minister van Defensie en de centrales van overheidspersoneel (-) met betrekking tot het opschorten van het totale overleg door de centrales van overheidspersoneel inclusief het (in)formele overleg over reorganisaties."

Hieronder de adviesaanvraag van de minister van Defensie alsook een bijlage waarin de bewindsvrouw haar visie geeft "op het onderwerp en de inhoud van het geschil".

Adviesaanvraag WUL-geschil

Geen opmerkingen:

Een reactie posten