donderdag 24 januari 2013

Algemeen Overleg inzake de WUL geen reden om vrolijk van te worden

In een Algemeen Overleg heeft de Vaste Kamercommissie voor Defensie van de Tweede Kamer gedebatteerd over de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip, WUL, met de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, en de staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers.

De minister bleef erg vaag, wilde geen toezeggingen doen en bleef maar doorgaan over een pakketvergelijking die nodig zou zijn voor een structurele oplossing.

Die structurele oplossing wil zíj wel, maar wíj kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het benodigde geld, via een pakketvergelijking, door de militair zelf moet worden opgehoest. Hoe de bewindsvrouw wil voorkomen dat het geen ‘sigaar uit eigen doos' wordt is ons volstrekt onduidelijk.

Uit het debat viel ook op te maken dat de minister niet dan wel onvolledig is c.q. wordt geïnformeerd. Immers als dat wel was gebeurd, dan had zij, naar onze opvatting, wellicht wat minder hoog opgegeven van een dergelijke pakketvergelijking.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat iemand haar heeft ingefluisterd dat door een pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden geld kan worden vrijgespeeld voor reparatie van de WUL-effecten.

Echter in de jaren ‘80 van de vorige eeuw is ook zo'n pakketvergelijking toegepast. De redenen daarvoor waren identiek als die de minister nu aanvoerde. Voor eens en voor altijd: dat de ‘buitenwereld' een verkeerd beeld heeft van de arbeidsvoorwaarden van Defensiepersoneel kan de minister wat ons betreft op het bordje leggen van enkele van haar medewerkers.

Waarschijnlijk weet de Defensieminister ook niet dat de uitkomst van de pakketvergelijking uit de jaren ‘80 leerde dat het loon van militairen naar boven moest worden bijgesteld. Maar toen kwam de aap uit de mouw: ‘daar was geen geld voor'. In dat licht bezien loopt de minister nu hetzelfde risico met als gevolg dat de verhoudingen nog verder verstoord raken.

Hoe nu verder? De problematiek is niet minder geworden. Of de verhoudingen nog verder onder druk komen te staan is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de bonden gewoon blijven afwachten tot de minister met een formeel voorstel komt. En tot die tijd gaan wij verder met het voorbereiden van activiteiten etc.

In het debat kwam ook de inkomensachteruitgang van o.a. ‘wachtgelders' en gepensioneerden aan de orde. Een aantal fracties gaf aan daar een apart Kamerdebat aan te willen wijden. Naar onze opvatting terecht want ook voor die mensen zijn de gevolgen van allerlei ingrepen in het inkomensplaatje onbehoorlijk. Dat punt is door ons ook aan de orde gesteld in het overleg binnen onze centrale waar binnenkort besproken wordt welke mogelijkheden wij in dat verband denken te hebben

In ieder geval wachten wij een door het CDA aangevraagd plenair Kamerdebat af.

(ACOM, 24 januari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten