dinsdag 22 januari 2013

WUL: begeleidend schrijven bij loonstrookje militair personeel

(..)
per 1 januari [is] de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) van kracht. De WUL moet de berekening van het salaris van werknemers in Nederland eenvoudiger maken. Deze wet heeft een nadelig effect op het inkomen van militairen. Daar waar burgermedewerkers te maken kunnen krijgen met een looneffect van tussen de +1,5% tot -1,5 %, zou dit voor militairen een stuk negatiever zijn. Defensie vindt dit ongewenst en heeft voor 2013 maatregelen voor het militaire personeel genomen waarmee wordt aangesloten bij de loonontwikkeling in de samenleving.

Omdat de uitvoering hiervan veel tijd kost, kan deze maatregel voor militairen pas worden ingevoerd op 1 april. Tot 1 april 2013 wordt het militaire personeel op een andere wijze gecompenseerd. Op Startpagina Personeel (intranet) staan twee tabellen waarop militairen kunnen zien wat het effect van beide compensatiemaatregelen ongeveer betekent. Dit is echter ook afhankelijk van de individuele thuissituatie.

Deze aan de WUL-gerelateerde maatregelen die Defensie heeft genomen gelden voor 2013. Voor een structurele oplossing vanaf het jaar 2014 is overleg met de vakbonden voor het defensiepersoneel nodig. Zodra hierover meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten