dinsdag 29 januari 2013

GOV|MHB: VAO WUL "brengt niet de gewenste duidelijkheid"

Vandaag heeft de Tweede Kamer in het Voorgezet Algemeen Overleg (VAO) gesproken met de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Financiën over compensatie van de negatieve effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor militairen.

Door de verschillende oppositie- en regeringspartijen  werden in totaal vijf moties ingediend m.b.t. de compensatie. Het indienen van de moties werd door alle partijen gesteund.

De Minister van Defensie gaf in haar reactie op de moties echter aan vier van de vijf moties af te raden.
Dit betrof alle moties waarin het kabinet werd opgeroepen de militairen volledig te compenseren, zonder dat dit ten laste mocht komen van Defensie. Ook de motie waarin werd opgeroepen af te zien van de 'pakketvergelijking', aangezien dit niets van doen heeft met de WUL, werd afgeraden.

De enige motie die de minister niet afraadde was de motie van de PvdA en VVD, waarin het kabinet wordt opgeroepen om de militairen, zoveel als mogelijk, te compenseren. Over de pakketvergelijking wordt in deze motie niet gesproken.

Dinsdag 5 februari a.s. zal er over de moties worden gestemd.

Naast haar reactie op de ingediende moties gaf de minister van Defensie wederom aan dat zij van mening is dat de pakketvergelijking cruciaal is om te komen tot een structurele oplossing. En dat een pakket-vergelijking meer inhoudt dan een vergelijking van de arbeidsvoorwaarden (!) alleen.

Na de stemming over de moties, aanstaande dinsdag, zal moeten blijken of er voldoende duidelijkheid is over de compensatie van de negatieve effecten van de invoering van de WUL voor militairen om het Georganiseerd Overleg weer op te starten.

Vooralsnog is de GOV|MHB van mening dat het met de huidige opstelling van de minister van Defensie nog lang kan duren eer er weer gesproken kan worden aan de overlegtafel.

(GOV|MHB, 29 januari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten