vrijdag 7 december 2012

Nederlandse bijdrage antipiraterij-operaties met jaar verlengd

De Nederlandse deelname aan de piraterijbestrijding voor de kust van Somalië is vandaag door de ministerraad verlengd tot eind 2013. Nederland doet sinds 2009 mee aan EU-operatie Atalanta en NAVO-operatie Ocean Shield. Het aantal geslaagde kapingen en aanvallen is sindsdien fors gedaald. Zo daalde het aantal kapingen van 20 vorig jaar naar 5 nu.

Om de dalende trend door te zetten, blijven inspanningen en een geïntegreerde aanpak nodig. Zo wordt inmiddels samengewerkt met de plaatselijke bevolking. Ook werkt de internationale gemeenschap aan de oorzaken, zoals het ontbreken van een sterke Somalische overheid . Daarom zet Nederland zich in voor het versterken van de eigen antipiraterijcapaciteit van Somalië. Daarnaast wordt het justitieel systeem opgebouwd om piraten op te pakken en te berechten.

Veilige vaarzone
De landen die aan de antipiraterijmissies deelnemen, beschermen internationale koopvaardijschepen en humanitaire voedseltransporten van de Verenigde Naties. Dit gebeurt onder meer met een veilige vaarzone waarin marineschepen patrouilleren. Ook worden beschermingsteams aan boord geplaatst van kwetsbare schepen. Binnen EU-operatie Atalanta is het, ook voor Nederland, al mogelijk om vanaf zee uitvalsbases van piraten op land aan te pakken. Militairen mogen daarbij echter niet aan land te gaan.

Bijdrage
Nederland draagt volgend jaar van februari tot mei bij aan EU-operatie Atalanta met een luchtverdedigings- en commandofregat. Deze taak wordt daarna vanaf augustus tot en met december vervuld door een amfibisch transportschip. Vanaf dit schip voert Nederland dan ook het commando over Atalanta. Van mei tot augustus wordt een multipurpose-fregat ingezet voor NAVO-missie Ocean Shield.

(ministerie van Defensie, 7 december 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten