maandag 3 december 2012

Opleiding Belgisch-Nederlandse kaderleden Defensiebreed

België en Nederland gaan nauwer samenwerken bij de opleiding van kaderleden. Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en zijn Belgische ambtgenoot generaal Gerard van Caelenberge tekenden afgelopen vrijdag een overeenkomst die de bestaande regeling verruimt tot alle krijgsmachtdelen.

Het oorspronkelijke akkoord had alleen betrekking op maritieme opleidingen. Nu is ook de uitwisseling en deelname aan opleidingen van de land- en luchtmachten vereenvoudigd. Het streven is om deelname aan elkaars opleidingen te vereenvoudigen met afspraken over planning, financiën en rapportering.

Positief
De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst van hoge Defensiefunctionarissen, waarbij veel aandacht was voor internationale militaire samenwerking. Van Caelenberge benadrukte zijn positieve ervaringen met de Belgisch-Nederlandse samenwerking.

Ook ging hij op de financiële ontwikkelingen binnen Europa. “Dit heeft geleid tot meerdere regionale initiatieven waarbij kleinere landen verdergaande samenwerking onderzoeken en in de praktijk brengen. Ook de hernieuwde Benelux-samenwerking biedt schaalvoordelen, zoals het delen van lasten om zo belangrijke operationele capaciteiten in stand te houden”, aldus de Belgische generaal.

(ministerie van Defensie, 3 december 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten