vrijdag 14 december 2012

Hennis sluit extra korten op Defensie niet uit

Minister Hennis (Defensie) sluit verdere bezuinigingen op de krijgsmacht niet categorisch uit. Ze noemde het donderdagmorgen tijdens het debat over haar begroting een „uitermate belangrijk streven” om niet verder op de krijgsmacht te korten.

„Dat is dus een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting”, concludeerde D66-Kamerlid Hachchi daaruit.

Toen Hennis begin vorige maand CDA’er Hillen opvolgde als bewindspersoon van Defensie beloofde ze niet meer te besparen op de troepen.

„We moeten blijven investeren in Defensie, maar daar kan nu helaas geen sprake van zijn”, aldus Hennis donderdagmorgen. Ze gaat er wel aan werken om het draagvlak voor de krijgsmacht in de samenleving te vergroten.

In het eerste deel van het debat over de defensiebegroting hebben SGP en ChristenUnie woensdag twee voorstellen ingediend om 40 miljoen euro extra vrij te maken voor de krijgsmacht. Het geld daarvoor moet komen uit de onderwijsbegroting. De minister van Onderwijs is daar echter tegen; ook Hennis ontraadde de plannen donderdagmorgen.

Beide partijen hekelden de continue bezuinigingen op het leger. „De begroting ademt –net als in 1929– een sfeer alsof de wereldvrede is uitgebroken”, stelde SGP-Kamerlid Dijkgraaf. „Niets is echter minder waar. De dreigingen wereldwijd zijn groter dan wij voor waar willen houden.”

Zo blijkt de Europese beschaving „dunner dan gedacht”, aldus de SGP’er. „Als de eurozone bijvoorbeeld uiteenvalt en er ontstaan ernstige binnenlandse onrusten die zich over Europa verspreiden, dan kunnen wij onze militairen hard nodig hebben om de openbare orde en de veiligheid van de burgers in het land te garanderen. Juist de overheid mag haar ultieme kerntaak, veiligheid, niet verkwanselen.”

Kamerlid Eijsink van regeringspartij PvdA weigerde woensdag toe te zeggen dat zij Defensie wil ontzien als er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. „De defensieorganisatie moet eerst maar eens op orde worden gebracht.”

ChristenUnie-Kamerlid Segers vroeg Hennis woensdag tijdens haar ambtsperiode helemaal niet te korten op de beschikbaarheid van geestelijke verzorgers in de krijgsmacht. „Hun rol is cruciaal, gezien hun vertrouwensfunctie en de vrije rol die zij binnen Defensie hebben.”

De minister heeft donderdagmorgen geantwoord dat er tot 2016 „geen verkleining van het bestand aan geestelijke verzorgers is voorzien.” Op termijn sluit ze echter „aanpassing” van de omvang en samenstelling van het bestand aan geestelijke verzorgers binnen de krijgsmacht niet uit.

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik prees Hennis woensdag omdat ze werk maakt van de acceptatie van homo’s in de krijgsmacht. „Een stukje meevaren tijdens de Gay Pride is echter niet genoeg.

(Reformatorisch Dagblad, 13 december 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten