vrijdag 14 december 2012

Gendarmeriekorps onder Nederlandse leiding


Nederland neemt vanaf 1 januari het voorzitterschap over van het bestuurlijke platform dat het Europese gendarmeriekorps (Eurogendfor) aanstuurt. De overdrachtsceremonie was gistermiddag in Lissabon.

De Portugese luitenant-generaal Luís Manuel dos Santos Newton Parreira overhandigde de vlag en voorzittershamer aan luitenant-generaal Hans Leijtens. De commandant van de Koninklijke Marechaussee vormde samen met functionarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie de Nederlandse vertegenwoordiging.

De plechtigheid had plaats tijdens de laatste vergadering van het bestuurlijke platform: het Comité InterMinisteriel de haut Niveau (CIMIN).

Bijdrage
De Europese politiemacht Eurogendfor bestaat uit 6 EU-lidstaten die over een politiekorps met militaire status beschikken: Frankrijk, Italië, Nederland, Roemenië, Portugal en Spanje. CIMIN bestaat uit representanten van elk van de lidstaten en bepaalt de strategische richting en geeft richtlijnen aan de commandant Eurogendfor. “De internationale gemeenschap heeft met deze gendarmeriemacht een uniek instrument in handen, dat een daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan veiligheid, gerechtigheid en wederopbouw, zoals in Kosovo en Afghanistan”, zei Leijtens.

(ministerie van Defensie, 14 december 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten