vrijdag 21 december 2012

WUL: 'Defensie is tot het uiterste gegaan'

De vakbonden voor Defensiepersoneel hebben vandaag het overleg met Defensie opgeschort.

De compensatie die Defensie biedt om de negatieve effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) te verlichten, wordt door de bonden onvoldoende geacht. Defensie betreurt dit ten zeerste en zal de gedeeltelijke compensatie voor 2013 toch doorvoeren. Ook zet Defensie de reorganisatie door. Defensie kan en wil de reorganisatie niet langer ophouden. Het Defensiepersoneel heeft belang bij duidelijkheid over de toekomst. Daarom wordt de situatie aan de advies- en arbitragecommissie voorgelegd.

Lasten
De Wet Uniformering Loonbegrip treedt op 1 januari 2013 in werking. Met de WUL wordt de berekening van bruto naar netto salarissen in Nederland eenvoudiger gemaakt, waardoor de administratieve lasten van de werkgever worden verlaagd.

Deze wet heeft op iedereen effect, dus ook op het inkomen van burger- en militairpersoneel. Door een afwijkend loonstelsel wordt de laatste groep sterker geraakt. Met de voorgestelde compensatie ontstaat een situatie voor militairen die zo veel als mogelijk aansluit bij die voor burgers. Defensie is tot het uiterste gegaan om het militaire personeel tegemoet te komen.

(ministerie van Defensie, 21 december 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten