maandag 3 december 2012

Minister Hennis neemt petitie ‘Handen af van Defensie’ in ontvangst

Maandagochtend 3 december a.s. bieden de duovoorzitters van de GOV|MHB de petitie ‘Handen af van Defensie, in het belang van de verzorgingsstaat’ aan de nieuwe minister van Defensie aan. ‘Een krachtig signaal van een grote groep bezorgde Nederlanders* die de directe relatie zien tussen de rol van Defensie bij stabiliteit in de wereld en nationale veiligheid. Deze zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land is’ aldus Ruud Vermeulen.

‘In de nieuwe visie op de krijgsmacht die de minister van Defensie ontwikkelt in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken moet veel aandacht worden besteed aan het belang van Defensie voor Nederland’ aldus Marc de Natris. ‘Dit belang van Defensie voor Nederland op het gebied van veiligheid, vrede en welvaart kan niet genoeg worden onderstreept’.

De afgelopen jaren hebben de politiek en defensie onvoldoende de waarde van Defensie voor Nederland laten zien. De GOV|MHB steunt minister Hennis-Plasschaert bij het slaan van bruggen naar de samenleving en de noodzaak te laten zien dat een sterke Defensie in het belang is van iedereen. Zowel tijdens nationale inzet (o.a. explosievenopruiming, mijnenbestrijding, luchtruimbeveiliging en bijstand rampenbestrijding) als internationaal bij het bestrijden van internationale criminaliteit (drugs, mensensmokkel, piraterij) levert Defensie dagelijks een fundamentele bijdrage.

De petitie is, heel ongebruikelijk, ook door een groot aantal vlag- en opperofficieren in actieve dienst ondertekend. Vlag- en opperofficieren die zich normaliter onthouden van commentaar op het defensiebeleid. Dat onderstreept de ernst van de situatie volgens Vermeulen. ‘Na 22 jaar van bezuinigen, de eerdere grote bezuiniging begin deze eeuw en de 1 miljard euro in 2011 zijn cruciale operationele capaciteiten afgestoten waardoor Nederland haar internationale NAVO-verplichtingen niet langer kan nakomen. Dit tast de geloofwaardigheid van Nederland als betrouwbare partner aan, maar ook de nationale inzet en operaties staan zwaar onder druk door de vele bezuinigingsrondes’, aldus de Natris.

(GOV|MHB, 3 december 2012)

*(De petitie is door bijna 25.000 personen ondertekend, HdV)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten