vrijdag 21 december 2012

'WUL': reactie Secretaris-Generaal en Commandant der Strijdkrachten

Zoals u wellicht in het nieuws of via de social media heeft vernomen, hebben de vakbonden voor defensiepersoneel vandaag het overleg met Defensie opgeschort. De belangrijkste reden is dat de bonden de compensatie die Defensie biedt om de negatieve effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) te verlichten als onvoldoende beschouwen. Wij betreuren dit ten zeerste. Het is een feit dat te laat is onderkend dat de effecten van de WUL u als militair onevenredig raken. Maar dat neemt niet weg dat we in overleg met het Ministerie van Financiën compensatiemaatregelen hebben weten te realiseren die het verschil kleiner maken.

Ondanks het opschorten van het overleg gaat Defensie toch over tot gedeeltelijke compensatie. Op 1 januari 2013 treedt de 'WUL' in werking. Als Defensie nu niets doet, ligt de teruggang in inkomen voor militairen tussen de - 2,8% en -4,7%. Defensie heeft zich als werkgever onder de gegeven omstandigheden maximaal ingespannen om de ongewenste effecten van de WUL voor 2013 zoveel mogelijk te beperken. Helaas blijkt een volledige reparatie niet mogelijk. Defensie heeft het negatieve effect voor 2013 kunnen verlagen tot -1,5% op het inkomen.

Naast het overgaan tot gedeeltelijke compensatie, zetten we ook de reorganisatie door. Defensie kan en wil de reorganisatie niet langer ophouden. U heeft belang bij duidelijkheid over uw toekomst. Daarom wordt de situatie aan de advies- en arbitragecommissie voorgelegd.

Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie over de ontstane situatie. Bij uw salarisstrook van januari zal worden toegelicht wat de maatregelen voor u persoonlijk betekenen. Mochten er daarna nog vragen bij u leven, dan kunt u deze stellen aan het Diensten Centrum Human Resources.

Wij zijn ons er van bewust dat dit bericht, juist in deze periode, als onbevredigend wordt ervaren. Wees er van overtuigd dat dit het maximaal haalbare is.

Erik Akerboom,
Secretaris-generaal
Tom Middendorp,
Commandant der Strijdkrachten

(ministerie van Defensie, 21 december 2012)

Opmerking: Bovenstaande email is op vrijdag 21 december om 1700 uur verzonden aan het *werk*-email adres van de militairen. I.v.m. het Kerstreces zullen de meesten deze email dus pas later lezen....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten