donderdag 13 december 2012

Nederland en de krijgsmacht 'sterker uit de crisis'

Het spanningsveld tussen de bezuinigingen op Defensie en de hoge ambities van de krijgsmacht beheerst het debat over de begroting van Defensie voor 2013. Ook minister Hennis noemt die spanning lastig, maar zij is ervan overtuigd dat "Nederland en de krijgsmacht sterker uit de crisis komen".

Eind 2013 komt het kabinet met een integrale visie op de krijgsmacht, inclusief de vervanging van de F-16. Hennis verzekert de Kamer dat daarin "heldere keuzes" worden gemaakt. Onderdelen van deze visie zullen vooraf met de Kamer worden besproken, aldus Hennis. Eijsink (PvdA) is daar blij mee, maar SP'er Van Dijk concludeert dat "de Tweede Kamer in de wachtkamer is gezet". Met het oog op de onzekerheid in de organisatie willen ook Knops (CDA) en Dijkgraaf (SGP) eerder ingelicht worden. "Vóór de volgende begrotingsbehandeling is er veel meer informatie beschikbaar", antwoordt de minister.

Bezuinigingen 
Segers (ChristenUnie) maakt zich zorgen over de stapeling van bezuinigingen op Defensie. Het zijn inderdaad "zware jaren", zegt Hennis. Hachchi (D66) herinnert de minister aan haar uitspraak dat zij niet wil bezuinigen op de troepen. Dat is nadrukkelijk mijn streven, antwoordt Hennis. Dan wil ik regelmatig informatie over de omvang van de troepen en de daarvoor beschikbare middelen, reageert Hachchi. De Roon (PVV) wil zo snel mogelijk weg uit Kunduz. Met het bespaarde geld kan dan de geplande bezuiniging op de marechaussee ongedaan worden gemaakt. Geen goed idee, vindt de minister.

Inzetbaarheid 
Tijdens de reorganisatie van de krijgsmacht is "de winkel open", zegt Hennis, verwijzend naar de doorlopende nationale en internationale inzet. Met goede afspraken tussen de ministeries streeft zij naar een grotere bekendheid van de mogelijkheden van nationale inzet. Ook internationaal kan Defensie nog veel aan, aldus de minister, mits de inzetduur beperkt blijft en er voldoende recuperatietijd is. In reactie op de zorgen van onder anderen Eijsink en Hachchi over het beheer bij Defensie zegt de minister toe daarover in februari 2013 een brief te sturen.

Samenwerking 
Internationale militaire samenwerking is "de enige weg vooruit", vindt Hennis. De inzet van de Nederlandse krijgsmacht kan daardoor effectiever en doelmatiger worden. Levert Nederland daarmee geen soevereiniteit in?, vragen De Roon en Van Dijk. Samenwerking betekent vergroting van het handelingsvermogen en is niet per definitie een inbreuk op de soevereiniteit, aldus de minister.

Regio's 
Goed overleg met de regio's over besluiten van Defensie. Daarvoor pleiten Vuijk (VVD) en Günal (PvdA). Ook Hennis vindt samenwerking met de regionale en lokale gemeenschappen belangrijk. Hun plannen en alternatieven worden zeker meegewogen, maar ze moeten wel "bijdragen aan het op orde brengen van de financiële huishouding en niet vertragend werken". Het verhogen van het budget van het fonds gericht op samenwerking met het bedrijfsleven noemt de minister sympathiek.

De Kamer sprak eerder over de begroting op 12 december. Zij stemt op 18 december over de moties die bij het debat zijn ingediend en nog voor het kerstreces over de begroting.

(Tweede Kamer, 13 december 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten