zaterdag 24 november 2012

Blog CDS: De ‘gouden driehoek’

Het is een bijzondere novembermaand voor Defensie. Een nieuwe minister, Jeanine Hennis-Plasschaert. En een nieuwe secretaris-generaal, Erik Akerboom, voorheen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ik zie uit naar onze samenwerking de komende jaren.

Generaal Middendorp
Het is geen gemakkelijke periode om bij Defensie te beginnen. Want ook al komt er met het nieuwe regeerakkoord geen grote schep bezuinigingen bovenop, we staan nog wel voor dezelfde uitdagingen. Zo moeten we één op de vijf functies schrappen en hoogwaardige capaciteiten inleveren. Niet omdat we ze niet nodig hebben, maar omdat we ze simpelweg niet kunnen betalen.

Tegelijkertijd wordt van ons 24 uur per dag, 7 dagen per week een belangrijke bijdrage gevraagd om Nederland vrij, veilig en welvarend te houden. We moeten, ongeacht de bezuinigingen, dus steeds de beste zijn en blijven. Dat is, laten we eerlijk zijn, een stevige opdracht.

Hoe gaan we die twee, soms tegenstrijdige gegevens, met elkaar verbinden? Een ding staat bij mij voorop. Wat we doen, moeten we ook goed doen. Ik wil geen concessies doen aan professionaliteit. Daarvoor is ons werk te belangrijk. Maar hoe zorgen we dan dat we met duizenden mensen minder, en met minder pantservoertuigen, schepen en jachtvliegtuigen, toch top en veilig blijven presteren?

Dat kan alleen door helder te kiezen en door innovatief te zijn.

De heldere keuzes komen in de visie op Defensie die de minister heeft aangekondigd en die zij binnen enkele maanden naar de Tweede Kamer zal zenden. Deze visie biedt duidelijkheid over de balans tussen taken en middelen. Een kans dus. We kijken nu niet meer door een bezuinigingsbril naar de toekomst, maar juist door een vernieuwingsbril.

Dat   brengt mij bij innovatie, de ontwikkeling van nieuwe ideeën en de ontwikkeling van nieuwe systemen en uitrustingen. Vernieuwing dus. Daar werken we binnen de krijgsmacht hard aan, samen met bedrijfsleven en kennisinstituten, ook wel de Gouden Driehoek genoemd.

Er zijn al mooie voorbeelden van onze samenwerking. Bijvoorbeeld het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS). De nieuwe uitrusting is lichter, slimmer en heeft minder losse onderdelen. Dit zorgt ervoor dat onze militairen straks met een minder zware en slimmere uitrusting kunnen werken én dat ze meer ‘situational awareness’ hebben. Zo vergroten we onze slagkracht én onze veiligheid.

Een ander voorbeeld: het trendsettende patrouilleschip Hr. Ms. Holland, met één geïntegreerde mast voor alle sensor-, communicatie- en radarsystemen. Het schip is twee weken geleden bekroond tot ‘Schip van het Jaar’ en niet voor niets. Het schip wordt ook verkocht aan andere landen en draagt daarmee rechtstreeks bij aan de Nederlandse economie. Daar kunnen we met recht trots op zijn.

Tijdens mijn toespraak op het symposium van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid vorige week heb ik nog enkele voorbeelden genoemd waar we in de toekomst met de Gouden Driehoek aan kunnen werken. Want veiligheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. We moeten blijven vernieuwen om goed te blijven en innovatie is daarbij de sleutel tot succes.

Met de krijgsmacht heeft Nederland goud in handen, en met de Gouden Driehoek ook!

Generaal Tom Middendorp,
Commandant der Strijdkrachten

(ministerie van Defensie, 23 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten