donderdag 8 november 2012

Patrouillevaartuig Holland 'Schip van het Jaar’

Hr. Ms. Holland, genoemd naar de gelijknamige klasse nieuwe patrouilleschepen van de Koninklijke Marine, is uitgeroepen tot ‘Schip van het Jaar’. De prestigieuze prijs voor het innovatieve schip, ontworpen en grotendeels gebouwd in Nederland, werd vanavond uitgereikt tijdens het jaarlijkse Maritime Awards Gala in Rotterdam.

Hr. Ms. Holland (foto: min. van Defensie)

De Holland moest concurreren met nog tien schepen. De marinevariant won uiteindelijk, met name vanwege het baanbrekende maritieme concept dat aan het ontwerp ten grondslag ligt. Dat maakt het onder meer mogelijk met slechts 50 bemanningsleden te opereren. ZKH Prins van Oranje kon dit met eigen ogen aanschouwen tijdens een proefvaart, eerder dit jaar: “In mijn marinetijd opereerden we op fregatten van deze omvang met ongeveer 3 keer zoveel personeel”, herinnert hij uit zijn dienstplicht tweede helft jaren tachtig.

”Mooi om te zien dat Nederland als zeevarende natie, maar klein land, nog altijd een voortrekkersrol vervult op het gebied van maritieme innovatie. Dit nieuwe patrouilleschip heeft niet alleen internationaal een voorbeeldfunctie, maar zet een trend in het segment van hoogwaardige patrouillevaartuigen.”  De prins is niet de enige van Koninklijke bloede, die trots is op de maritieme vooruitgang. Dat geldt ook voor Koningin Beatrix. Zij is niet voor niets doopster en tevens beschermvrouwe van het schip.

Werk uit handen
De kleine bemanning is onder meer mogelijk dankzij de geïntegreerde mast met sensor-, communicatie-, en radarsystemen en de revolutionair ingerichte commandocentrale. Deze zit achter de navigatiebrug en beschikt voor het eerst over ramen. Ook nieuw is het concept van de eenmansbrug. De moderne elektronica en efficiënte inrichting nemen de bemanning veel werk uit handen, maar daarnaast voert deze wel vaker dan voorheen neventaken uit.

Unieke samenwerking
De Holland is het resultaat van een unieke samenwerking tussen overheid, industrie, leveranciers en kennisinstituten binnen het Nederlands Maritiem Cluster. Damen Schelde Naval Shipbuilding en de Defensie Materieel Organisatie besloten mee te dingen met de Holland om de titel ‘Schip van het jaar’ vanwege de hoge score op de voorwaarden baanbrekendheid, veiligheid, economie en milieu.

Efficiënt
Vanwege de veiligheidssituatie op de wereldzeeën is bescherming van de koopvaardij steeds vaker noodzaak. Het ontwerp van de Holland, lichtbewapend maar toch ontzag oproepend, sluit daar goed op aan. Zodoende tonen ook buitenlandse overheden interesse. Het schip beschikt naast een kleine, efficiënte bemanning over een boordhelikopter en 2 snelle motorboten. Dit zorgt ervoor dat de Holland slechts 2 diesel- en 2 elektromotoren nodig heeft, wat het varen goedkoop en milieuvriendelijk maakt. Dit geldt ook voor de bioreactor die het afvalwater zuivert, zodat het direct in zee valt te lozen. Hr. Ms. Holland is de eerste van een serie van 4 ter vervanging van de al afgestoten en verkochte  Multipurpose-fregatten.

Maritime Week
Tijdens deze zevende editie het Maritime Awards Gala vindt de kick-off plaats van de tweede jaargang van de Maritime Week. Van 8 tot en met 17 november wordt de Nederlandse maritieme sector in de spotlights gezet. Tal van activiteiten worden onder deze vlag georganiseerd.

(ministerie van Defensie, 8 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten