donderdag 22 november 2012

Generaal Middendorp: Defensie is structurele veiligheidspartner


“Defensie en civiele autoriteiten moeten nog meer gebruik maken van elkaars diensten. Onze deur staat daarom wijd open voor de nog te vormen nationale politie. Defensie heeft unieke kennis, kunde en ervaring waar onze partners 24/7 gebruik van kunnen maken. Dát is onze meerwaarde.”

Met die woorden besloot Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vandaag zijn toespraak bij het symposium ‘Defensie en de focus op Nationale Veiligheid’. Op Het Kasteel van de Koninklijke Militaire Academie in Breda verzamelden zich tal van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en militaire kringen om tal van sprekers over dit onderwerp te beluisteren. Behalve de CDS waren dat onder anderen Ko Colijn (directeur Instituut Clingendael) en Theo Bot (waarnemend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding).

Structureel
Generaal Middendorp betoogde dat de steun die Defensie in eigen land levert het imago van zandzakkenvullers al lang is ontstegen. "Dag en nacht zijn er zo’n 15.000 militairen, eenderde van het totaal, bezig met nationale taken. Van een min of meer passief vangnet zijn we gegroeid tot een structurele veiligheidspartner."

Veilig
Vorig jaar is Defensie om deze taken uit te voeren meer dan 2000 keer ingezet. “De vraag neemt echter niet alleen toe, maar we zijn ook op een andere manier gaan bijdragen aan operaties voor de nationale veiligheid”, aldus de CDS. “Het gehele jaar door is er altijd al inzet op het gebied van inlichtingen, bewaking, beveiliging en veiligheid. Zo beveiligen wij woon- en werkruimten en het Koninklijk Huis, bewaken we onze grenzen, ons luchtruim en onze zeehavens, ruimen we explosieven op en voeren we kustwachttaken uit en beschikken tot slot over een calamiteitenhospitaal, mocht er een grote ramp uitbreken.”

Versterkt
Er gelden de drie uitgangspunten voor samenwerking, onderstreepte generaal Middendorp. “Onze inzet moet aanvullend zijn en altijd onder civiel gezag plaatsvinden. Belangrijker misschien is nog wel dat onnodige duplicatie moet worden vermeden. Want veel Nederlanders moeten tenslotte elk dubbeltje omdraaien en het is niet meer dan terecht dat zij van de Nederlandse overheid eenzelfde zuinigheid en zorgvuldigheid verwachten. Ik kan het niet aan de belastingbetaler verkopen dat we dure capaciteiten hebben maar niet optimaal inzetten.”

(ministerie van Defensie, 22 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten