maandag 12 november 2012

Minister Hennis-Plasschaert lanceert campagne ‘Alert Online’

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag de campagne ‘Alert Online’ gelanceerd voor de bewustwording van digitale risico’s. Defensiepersoneel wordt aangespoord de online cursus cyber te volgen om doordrongen te raken van de rol van internet in zowel militair optreden als in het dagelijks leven.

Hennis-Plasschaert is zelf actief op sociale media zoals twitter. Ze stelt dat het dagelijks internetgebruik bij Defensie net even wat meer aandacht vraagt om te voorkomen dat je informatie prijsgeeft die de veiligheid van militairen in gevaar brengt. "Het is goed om te zien dat het meeste Defensiepersoneel zich al bewust is van de risico's op de werkvloer en dat dat online doorwerkt", aldus de minister. "Maar er zijn zoveel meer aspecten aan cyber awareness. Bijvoorbeeld usb-sticks besmet met virussen, cybercriminelen die met namaaksites, het zogenoemde phishing, mensen proberen op te lichten via werk én privé-mail."

Alert Online
Onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft uitgewezen dat de gemiddelde Nederlander zich nauwelijks bewust is van de risico’s van hun dagelijkse internetgebruik. Daarom organiseert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid samen met het bedrijfsleven de campagne ‘Alert Online’.

Tips
De campagne maakt mensen en organisaties bewust van hun (mobiele) internetgebruik en de bijbehorende risico’s. Ook laat het zien wat mensen kunnen doen om die risico’s te voorkomen. Op www.alertonline.nl staan bijvoorbeeld tips voor veilig internetten. Van 12 tot 22 november 2012 wordt de campagne breed onder de aandacht gebracht via radiocommercials, advertenties en publiciteit in de media. Ook staat er dan dagelijks een column op de website van een autoriteit op het terrein van cyberveiligheid.

(ministerie van Defensie, 12 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten