dinsdag 13 november 2012

Cyber security: samenwerking AIVD-MIVD

Het versterken van de digitale veiligheid is een van de grootste uitdagingen waar Nederland op dit moment voor staat. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap is daarbij essentieel.

De dreiging van digitale aanvallen is een probleem ‘too big for one of us'. De AIVD werkt voornamelijk samen met de MIVD (in de nieuw op te richten sigint/cybereenheid) en met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Ook wordt kennis uitgewisseld met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De rijksoverheid heeft in de Nationale Cybersecuritystrategie onderstreept dat alleen door samenwerking de weerbaarheid vergroot kan worden. Tussen overheidsinstellingen en private bedrijven is nauw overleg.

MIVD
De MIVD richt zich op de militair relevante dreigingen en ontwikkelingen in het digitale domein. Dit betekent onder andere inlichtingenondersteuning bij militaire operaties, ondezoek in het kader van veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht en cybersecurity bij de defensie-industrie. Een bijzondere taak van de MIVD vormt het ondersteunen van de Commandant der Strijdkrachten bij de inzet van offensieve cybercapaciteiten binnen militair optreden.

De AIVD en MIVD samen kunnen elkaar versterken door het gezamenlijk benutten van de capaciteiten. Door het bij elkaar brengen van de expertise van beide diensten kunnen grote stappen worden gemaakt om digitale veiligheid te versterken.

NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie en erop gericht om de Nederlandse samenleving op digitaal gebied weerbaarder te maken. Het NCSC fungeert als publiek-publiek en publiek-privaat kennis- en samenwerkingsplatform. Binnen die context vinden en versterken de dienst en het NCSC elkaar op onderwerpen als (technische) kennis, detectie van digitale aanvallen en situational awareness. Het NCSC draagt bij aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving.

Bijlage: Cybersecuritybeeld Nederland, juli 2012)

(AIVD, ongedateerd)

1 opmerking:

  1. En hoe kun je je als burger als vrijwilliger aanmelden? Stond eerder ook al stuk hierover in automatiseringgids, vroegen om vrijwilligers, meld ik me aan en hoor ik niets meer.....?? Wel jullie emails lezen!

    BeantwoordenVerwijderen