donderdag 8 november 2012

Kamervragen over (nieuwe) bezuinigingen op Defensie

Vragen van het lid Knops (CDA) aan de minister van Defensie over de bezuinigingen op Defensie (ingezonden 8 november 2012)

1
Herinnert u zich uw uitspraak over de gevolgen van het regeerakkoord voor Defensie: “Van verdere bezuinigingen, en zeker op de troepen, is geen sprake”? 1)

2
Hoe verhoudt zich dat tot de in het regeerakkoord opgenomen taakstelling op de Rijksdienst, waarvan structureel €48 miljoen neerslaat bij Defensie?

3
Hoe verhoudt zich dat bovendien tot de korting op het defensiebudget van €250 miljoen, ter financiering van het nieuwe fonds voor Internationale Veiligheid, tevens als ‘bijdrage aan het oplossen van de algemene financiële problematiek’? Klopt het dat deze overheveling van gelden van Defensie naar Ontwikkelingssamenwerking per saldo een korting van tenminste €60 miljoen op het defensiebudget betekent?

4
Welke andere taakstellingen bevat het regeerakkoord nog meer voor Defensie?

5
Is het waar dat het in mei van dit jaar gesloten begrotingsakkoord resulteert in een extra taakstelling van €84 miljoen vanaf 2013 en dat deze vooralsnog verwerkt is op de begrotingspost ‘nominaal en onvoorzien’?

6
Deelt u de mening dat u een te positief beeld geschetst heeft van het regeerakkoord en dat Defensie wel degelijk geconfronteerd wordt met extra bezuinigingen?

7
Acht u het realistisch dat de operationele capaciteiten van Defensie ontzien kunnen worden met zoveel extra bezuinigingen?

8
Bent u bereid om de Kamer voorafgaand aan het debat over de Defensiebegroting 2013 te informeren over de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor Defensie?

1) http://nos.nl/audio/437140-alles-went-ook-een-vrouwelijke-minister-van-defensie.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten