vrijdag 9 november 2012

Scheidend KVMO-voorzitter Rob Hunnego: ‘Defensie is nu meer open’

Door Arie Booy

Rob Hunnego
DEN HELDER – “Ik heb het niet alleen gedaan, maar als ik één wapenfeit wil noemen is het dat Defensie hoger op de politieke agenda gekomen is.” Dat zegt Rob Hunnego daags na het neerleggen van de voorzittershamer bij de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Overste Hunnego wordt volgende week bevorderd tot kolonel en is inmiddels werkzaam binnen de staf van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. “Het is snel gegaan. Vorige week vrijdag kwam ik voor een gesprek over de functie van directeur bedrijfsvoering die direct moet worden vervuld. Aan het eind van de dag wist ik dat ik die functie kreeg en dat ik meteen moest bedanken als voorzitter van de belangenvereniging.”

Ambitie
Hunnego heeft het leiderschap van de KVMO drieëneenhalf jaar met veel ambitie vervuld. De laatste periode was hij ook duovoorzitter  van de GOV|MHB waar alle officieren en hoger burgerpersoneel van Defensie vertegenwoordigd zijn. In die tijd heeft hij onverbloemd zijn mening gegeven. “Eerst is het vreemd voor een militair om  vrijelijk zijn mening te ventileren in de pers en tegen de politiek Dat mag namelijk niet als je in actieve dienst bent. Maar omdat ik vrijgesteld was om de belangen van de KVMO te behartigen, kreeg ik die ruimte en heb ik die ook genomen. Als ik al via twitter een mening ventileer is dat uitsluitend persoonlijke titel.”

Rob Hunnego greep alle moderne uitingsvormen aan om de boodschap van ’professionals bij Defensie’ over het voetlicht te brengen. Hij sprak zich uit via tweets, email, internetblogs, de website van de KVMO en liet overal zijn gezicht zien. In Den Helder, Den Haag of waar er ook maar belangen te behartigen waren voor de marine of de gezamenlijke krijgsmacht.

“Het was een heel bijzondere periode waarin ik veel geleerd heb. Eén van de hoogtepunten was de grote manifestatie die we in Den Haag tegen de bezuinigingen georganiseerd hebben. Er is toch wel het een en ander veranderd ten opzichte van vroeger. Toen was zo’n demonstratie met geüniformeerde militairen echt taboe. Ook de internetpetitie dit jaar tegen het afbreken van Defensie was een doorbraak. Het feit dat naast admiraal Borsboom  alle operationele commandanten daar hun steun aan gegeven hebben, vormt een geweldige opsteker voor een ieder.”

Kabaal
Hunnego meent in zijn missie geslaagd te zijn: “Als we met z’n allen niet zoveel kabaal hadden gemaakt, was er in het nieuwe regeerakkoord weer een half miljard korting op ons ministerie terecht gekomen. Nu is dat een kwart miljard, dat echter via vredesmissies weer aan de krijgsmacht ten goede zal komen. Defensie dient er wel op toe te zien dat dit ook gebeurt.” Met kolonel Hunnego krijgt de marine weer een vertegenwoordiger in de top van de Defensie Academie waar het KIM deel van uitmaakt: “Ook de academie ontkomt niet aan de reorganisatie. We raken onze VOKIM kwijt. In Den Helder moet afscheid genomen worden van trouwe officieren en onderofficieren. Het is treurig als je te horen krijgt dat er geen plaats meer is aan boord.”

(Noord Hollands Dagblad, 9 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten